Announcement / ข่าว ประชาสัมพันธ์
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ กรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ about us topics introduction to thailand web base e-mail
Search
with
Feeds ข่าวล้านนา RSS Feed
005076502
SELECT
กรมประชาสัมพันธ์
สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
เกี่ยวกับสปข.3
KM Zone
ภาพกิจกรรม สปข.3
ข่าวรอบเมืองเหนือ
วิเคราะห์ข่าวภาคเหนือ
ข่าวบริการ
ข่าวรับสมัคร
ข่าวประกวดราคา
Site map
วิทยุ / โทรทัศน์ในพื้นที่
NBT Chiangmai
วิทยุแห่งประเทศไทยเชียงใหม่
วิทยุแห่งประเทศไทย เชียงราย
วิทยุแห่งประเทศไทย ลำพูน
วิทยุแห่งประเทศไทย ลำปาง
วิทยุแห่งประเทศไทย พะเยา
วิทยุแห่งประเทศไทย แพร่
วิทยุแห่งประเทศไทย น่าน
วิทยุแห่งประเทศไทย แม่ฮ่องสอน
วิทยุแห่งประเทศไทย แม่สะเรียง
วิทยุแห่งประเทศไทย ฝาง
วิทยุเพื่อการศึกษา ลำปาง
วิทยุเพื่อการศึกษา แม่ฮ่องสอน
ประชาสัมพันธ์จังหวัด
เชียงใหม่
เชียงราย
ลำพูน
ลำปาง
แม่ฮ่องสอน
แพร่
พะเยา
น่าน
อุตรดิตถ์
สำนักประชาสัมพันธ์เขต ฯ
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 4
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 5
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 6
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 8
แสดงข่าวย้อนหลัง
รับแจ้งเรื่องร้องทุกข์ ศูนย์ราชการใสสะอาด สปข. 3
www.seejobcm.com
ไทยเข้มแข็ง ชนะยาเสพติดยั่งยืน
อบรมทางไกล สนง.กพ.
สำนักงบประมาณ
Local newspaper in English of Chiang Mai.
http://www.cm108.com/ เว็บไซด์ เชียงใหม่ 108  เว็บไซด์ ชุมชนออนไลน์เชียงใหม่
ศูนย์ประสานงาน ความปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์
มาตรการในการขจัดความยากจน
ท่องเน็ตอย่างปลอดภัย
ใช้ Firefox 3

The best Firefox yet download now!
ยุทธศาตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน
รายชื่อสื่อมวลชน 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน
ข่าว ประชาสัมพันธ์
บันทึกข้อมูลวันที่ 13 มิถุนายน 2560 / 15:16:43     โดย : ส.ปชส.เชียงใหม่
   สำนักงานเทศบาลตำบลเชียงดาว ประกาศสอบราคาจ้งเหมาจัดเก็บขนและกำจัดขยะมูลฝอย จำนวน 1 โครงการ
สำนักงานเทศบาลตำบลเชียงดาว ประกาศสอบราคาจ้งเหมาจัดเก็บขนและกำจัดขยะมูลฝอย ในพื้นที่รับผิดชอบของเทศบาลตำบลเชียงดาว จำนวน 1 โครงการ ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานเทศบาลตำบลเชียงดาว เลขที่ 555 หมู่ที่ 6 ต.เชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ หรือสอบถามทางหมายเลขโทรศัพท์ 053-455079 ต่อ 15 ในวันและเวลาราชการ


ข่าวประชาสัมพันธ์ จาก : สำนักงานเทศบาลตำบลเชียงดาว
สิ้นสุดวันที่ : 23 มิถุนายน พ.ศ. 2560

< B A C K >
บริการประชาสัมพันธ์
หัวข้อหมดเขต  
โรงพยาบาลแม่จัน สอบราคาซื้อออกซเจนเหลวทางการแพทย์ จำนวน 65,000 ลูกบาศก์เมตร   11/07/2560   
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย สอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารศูนย์ภาษา จำนวน 1 งาน   05/07/2560   
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 3 รายการ   05/07/2560   
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย สอบราคาจ้างขยายถนน พร้อมปรับปรุงถนนลาดยาง จำนวน 1 โครงการ   18/07/2560   
องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงห้าว อ.พาน จ.เชียงราย ประมูลซื้อรถบรรทุกเทท้ายติดตั้งแครนไฮโดรลิคและกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 คัน   14/07/2560   
องค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม อ.พาน จ.เชียงราย สอบราคาจ้างเหมาเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติก จำนวน 2 โครงการ   12/07/2560   
เทศบาลนครเชียงราย สอบราคาจ้างเหมารถบัสปรับอากาศ พร้อมน้ำมัน จำนวน 7 คัน ระยะเวลา 5 วัน   04/07/2560   
เทศบาลนครเชียงราย สอบราคาจ้างเหมาโครงการวางท่อระบายน้ำ ถนนสันสลี ซอย 12 จำนวน 1 โครงการ   04/07/2560   
เทศบาลนครเชียงราย สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างขยายผิวจราจรพร้อมก่อสร้างระบบระบายน้ำ ถนนฝั่งหมิ่น ซอย 1 จำนวน 1 โครงการ  04/07/2560   
เทศบาลนครเชียงราย สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำ ถนนสันป่าก๊อ ซอย 11/1 ชุมชนสันป่าก๊อ จำนวน 1 โครงการ   04/07/2560   
เทศบาลนครเชียงราย สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านทุ่งป่าติ้ว ซอย 1 จำนวน 1 โครงการ   04/07/2560   
เทศบาลนครเชียงราย สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยโชดดี ชุมชนแควหวาย จำนวน 1 โครงการ   04/07/2560   
สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงราย ขายทอดตลาดรถยนต์ราชการ จำนวน 4 คัน   12/07/2560   
ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย ประมูลจ้างซ่อมแซมบ้านพักพนักงาน จำนวน 1 งาน  07/07/2560   
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ รับสมัครเจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่หลักเกณฑ์ใหม่) ปี 2560  30/06/2560   
ข่าวบริการ ข่าวรับสมัคร ข่าวประกวดราคา
ค้นหาเฉพาะ region3.prd.go.th/
ลิ้งค์ หนังสือพิมพ์ / Newspaper Links.
< ไทยรัฐ > < เดลินิวส์ > < ข่าวสด > < มติชน > < กรุงเทพธุรกิจ > < ผู้จัดการ > < ฐานเศรษฐกิจ > < เดอะเนชั่น > < ประชาชาติฯ >
< สยามธุรกิจ >  < สำนักข่าวไทย > < บางกอกโพสต์ > < ไทยโพสต์ > < เชียงใหม่นิวส์ > < ไทยนิวส์ > < Chiangmai mail > < คม ชัด ลึก >
 ติดต่อ webmaster -->>  mail to us จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734-6 , 0-5328-3740 แฟ็กซ์. 0-5328-3738
   Maps
Traffic Graph