Bidding / ข่าว ประกวดราคา
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ กรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ about us topics introduction to thailand web base e-mail
Search
with
Feeds ข่าวล้านนา RSS Feed
005141595
SELECT
กรมประชาสัมพันธ์
สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
เกี่ยวกับสปข.3
KM Zone
ภาพกิจกรรม สปข.3
ข่าวรอบเมืองเหนือ
วิเคราะห์ข่าวภาคเหนือ
ข่าวบริการ
ข่าวรับสมัคร
ข่าวประกวดราคา
Site map
วิทยุ / โทรทัศน์ในพื้นที่
NBT Chiangmai
วิทยุแห่งประเทศไทยเชียงใหม่
วิทยุแห่งประเทศไทย เชียงราย
วิทยุแห่งประเทศไทย ลำพูน
วิทยุแห่งประเทศไทย ลำปาง
วิทยุแห่งประเทศไทย พะเยา
วิทยุแห่งประเทศไทย แพร่
วิทยุแห่งประเทศไทย น่าน
วิทยุแห่งประเทศไทย แม่ฮ่องสอน
วิทยุแห่งประเทศไทย แม่สะเรียง
วิทยุแห่งประเทศไทย ฝาง
วิทยุเพื่อการศึกษา ลำปาง
วิทยุเพื่อการศึกษา แม่ฮ่องสอน
ประชาสัมพันธ์จังหวัด
เชียงใหม่
เชียงราย
ลำพูน
ลำปาง
แม่ฮ่องสอน
แพร่
พะเยา
น่าน
อุตรดิตถ์
สำนักประชาสัมพันธ์เขต ฯ
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 4
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 5
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 6
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 8
แสดงข่าวย้อนหลัง
รับแจ้งเรื่องร้องทุกข์ ศูนย์ราชการใสสะอาด สปข. 3
www.seejobcm.com
ไทยเข้มแข็ง ชนะยาเสพติดยั่งยืน
อบรมทางไกล สนง.กพ.
สำนักงบประมาณ
Local newspaper in English of Chiang Mai.
http://www.cm108.com/ เว็บไซด์ เชียงใหม่ 108  เว็บไซด์ ชุมชนออนไลน์เชียงใหม่
ศูนย์ประสานงาน ความปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์
มาตรการในการขจัดความยากจน
ท่องเน็ตอย่างปลอดภัย
ใช้ Firefox 3

The best Firefox yet download now!
ยุทธศาตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน
รายชื่อสื่อมวลชน 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน
ข่าว ประกวดราคา
บันทึกข้อมูลวันที่ 18 มิถุนายน 2560 / 14:42:02     โดย : สวท.ฝาง-เชียงใหม่
   เทศบาลตำบลหนองบัว อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์จะจัดซื้อที่ดิน เพื่อสร้างอ่างเก็บน้ำบริเวณใกล้เคียงอ่างเก็บน้ำห้วยต้นงุ้น บ้านปง หมูที่ 7 ตำบลหนองบัว อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่
เทศบาลตำบลหนองบัว อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์จะจัดซื้อที่ดิน เพื่อสร้างอ่างเก็บน้ำบริเวณใกล้เคียงอ่างเก็บน้ำห้วยต้นงุ้น บ้านปง หมูที่ 7 ตำบลหนองบัว อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ ผู้ที่มีความสนใจสามารถติดต่อถามและยื่นเอกสารหลักฐานได้ที่ งานพัสดุ กองคลัง เทศบาลตำบลหนองบัว ระหว่างวันที่ 15 – 29 มิ.ย. 60 สอถามรายละเอียด ได้ทางโทรศัพท์หมาเลข 0-5345-7767 ต่อ 103 ดูรายละเอียดทางเว็บไซต์ www.nhongbua go.th หรือ www.gprocurement.go.th


ข่าวประกวดราคา จาก : เทศบาลตำบลหนองบัว อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่
สิ้นสุดวันที่ : 29 มิถุนายน พ.ศ. 2560

< B A C K >
บริการประชาสัมพันธ์
หัวข้อหมดเขต  
เทศบาลนครลำปาง ขอเรียนเชิญเข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2561  01/01/2561   
มูลนิธิกองทุนเยาวชนพัฒนา ประกาศรับสมัครเยาวชนเพื่อขอรับการสนับสนุนเงินทุนส่งเสริมการประกอบอาชีพ ประจำปี 2561  29/12/2560   
สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) ขอเรียนแจ้งเตือนการแพร่ระบาดของแก๊งคอลเซ็นเตอร์  31/12/2560   
สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) ขอเรียนแจ้งเตือนการแพร่ระบาดของแก๊งคอลเซ็นเตอร์  31/12/2560   
มูลินิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และข้าวตราฉัตร ขอเชิญชวนประกวดเรียงความ "เรื่องเล่าข้าวพื้นเมือง เพื่อสุขภาพ" ชิงโล่พระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เงินรางวัลมูลค่ารวม 360,000 บาท  31/01/2561   
วิทยาลัยเทคโนโลยี และการจัดการ กฟผ. แม่เมาะ มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างด้วยบระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-lectronic Bidding : e-biding) จำนวน 1 รายการ   19/12/2560   
สภาการแพทย์แผนไทย การจัดการเลือกตั้งกรรมการสภาการแพทย์แผนไทย  20/12/2560   
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่แพร่ เปิดจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก ชนิดราคา 20 บาท 10 วาระ(10 เหรียญ)   18/12/2560   
เทศบาลตำบลเด่นชัย ขอเชิญชวนประชาชนเที่ยวงานประเพณีห่มผ้าพระธาตุกาญจนานนท์ และนมัสการหลวงพ่อพระครูนนทศึกษา ประจำปี 2561   01/01/2561   
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่ จะดำเนินการขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด  28/12/2560   
สำนักงานสรรพสามิตประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งประเภทรถยนต์  25/12/2560   
มหาวิทยาลัยรามคำแหง เปิดรับสมัครผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี (ทุกสาขา) เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับชั้นปริญญาโท หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต โครงการพิเศษจังหวัดสุโขทัย รุ่นที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2/2560  31/12/2560   
จังหวัดแพร่ เตรียมจัดกิจกรรมเดิน – วิ่งการกุศลสมทบทุนโครงการก้าวคนละก้าว  18/12/2560   
สำนักงานเทศบาลตำบลเด่นชัย ขอเชิญชวนให้ผู้มีหน้าที่ต้องชำระภาษี มาชำระภาษีประจำปี 2561  30/04/2561   
สหกรณ์การเกษตรร้องกวาง จำกัด มีความประสงค์จะประกวดราคาฉางอเนกประสงค์ ขนาด 500 ตัน จำนวน 1 หลัง   18/12/2560   
ข่าวบริการ ข่าวรับสมัคร ข่าวประกวดราคา
ค้นหาเฉพาะ region3.prd.go.th/
ลิ้งค์ หนังสือพิมพ์ / Newspaper Links.
< ไทยรัฐ > < เดลินิวส์ > < ข่าวสด > < มติชน > < กรุงเทพธุรกิจ > < ผู้จัดการ > < ฐานเศรษฐกิจ > < เดอะเนชั่น > < ประชาชาติฯ >
< สยามธุรกิจ >  < สำนักข่าวไทย > < บางกอกโพสต์ > < ไทยโพสต์ > < เชียงใหม่นิวส์ > < ไทยนิวส์ > < Chiangmai mail > < คม ชัด ลึก >
 ติดต่อ webmaster -->>  mail to us จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734-6 , 0-5328-3740 แฟ็กซ์. 0-5328-3738
   Maps
Traffic Graph