Announcement / ข่าว ประชาสัมพันธ์
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ กรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ about us topics introduction to thailand web base e-mail
Search
with
Feeds ข่าวล้านนา RSS Feed
005163439
SELECT
กรมประชาสัมพันธ์
สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
เกี่ยวกับสปข.3
KM Zone
ภาพกิจกรรม สปข.3
ข่าวรอบเมืองเหนือ
วิเคราะห์ข่าวภาคเหนือ
ข่าวบริการ
ข่าวรับสมัคร
ข่าวประกวดราคา
Site map
วิทยุ / โทรทัศน์ในพื้นที่
NBT Chiangmai
วิทยุแห่งประเทศไทยเชียงใหม่
วิทยุแห่งประเทศไทย เชียงราย
วิทยุแห่งประเทศไทย ลำพูน
วิทยุแห่งประเทศไทย ลำปาง
วิทยุแห่งประเทศไทย พะเยา
วิทยุแห่งประเทศไทย แพร่
วิทยุแห่งประเทศไทย น่าน
วิทยุแห่งประเทศไทย แม่ฮ่องสอน
วิทยุแห่งประเทศไทย แม่สะเรียง
วิทยุแห่งประเทศไทย ฝาง
วิทยุเพื่อการศึกษา ลำปาง
วิทยุเพื่อการศึกษา แม่ฮ่องสอน
ประชาสัมพันธ์จังหวัด
เชียงใหม่
เชียงราย
ลำพูน
ลำปาง
แม่ฮ่องสอน
แพร่
พะเยา
น่าน
อุตรดิตถ์
สำนักประชาสัมพันธ์เขต ฯ
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 4
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 5
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 6
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 8
แสดงข่าวย้อนหลัง
รับแจ้งเรื่องร้องทุกข์ ศูนย์ราชการใสสะอาด สปข. 3
www.seejobcm.com
ไทยเข้มแข็ง ชนะยาเสพติดยั่งยืน
อบรมทางไกล สนง.กพ.
สำนักงบประมาณ
Local newspaper in English of Chiang Mai.
http://www.cm108.com/ เว็บไซด์ เชียงใหม่ 108  เว็บไซด์ ชุมชนออนไลน์เชียงใหม่
ศูนย์ประสานงาน ความปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์
มาตรการในการขจัดความยากจน
ท่องเน็ตอย่างปลอดภัย
ใช้ Firefox 3

The best Firefox yet download now!
ยุทธศาตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน
รายชื่อสื่อมวลชน 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน
ข่าว ประชาสัมพันธ์
บันทึกข้อมูลวันที่ 8 ธันวาคม 2560 / 15:39:57     โดย : สวท.แพร่
   เทศบาลตำบลป่าแดง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ ขอความร่วมมือผู้ที่มีหน้าที่ชำระภาษี ไปชำระภาษี ประจำปี 2561
เทศบาลตำบลป่าแดง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ ขอความร่วมมือผู้ที่มีหน้าที่ชำระภาษี ไปชำระภาษี ประจำปี 2561 ดังนี้ -ภาษีป้าย ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีภายในวันที่ 1 มกราคม – 31 มีนาคม ของทุกปี-ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีในวันที่ 1 มกราคม – 28 กุมภาพันธ์ ของทุกปี-ภาษีบำรุงท้องที่ ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีภายในวันที่ 3 มกราคม – 30เมษายน ของทุกปีและชำระค่าธรรมเนียมและต่อใบอนุญาตกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ภายในเดือนมีนาคม ของทุกปี ณ กองคลัง สำนักงานเทศบาลตำบลป่าแดง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ สอบถามเพิ่มเติมทางโทรศัพท์หมายเลข 054-598-266 ต่อ 12


ข่าวประชาสัมพันธ์ จาก : เทศบาลตำบลป่าแดง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่
สิ้นสุดวันที่ : 30 เมษายน พ.ศ. 2561

< B A C K >
บริการประชาสัมพันธ์
หัวข้อหมดเขต  
ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ จะทำการขายทอดตลาดพัสดุชำรุด โดยวิธีทอดตลาด  21/03/2561   
มูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี รับสมัครบุคลากรเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่มูลนิธิขาเทียมฯ  29/03/2561   
ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ ประสงค์จะจัดหาผู้รับจ้างโดยวิธีเปรียบเทียบราคาซักรีดผ้าชนิดต่างๆ  22/03/2561   
เทศบาลตำบลป่าแมต จังหวัดแพร่ รับสมัครผู้ช่วยครู ผู้ช่วยนายช่างโยธา ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า  23/03/2561   
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย   27/03/2561   
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือจังหวัดลำปาง รับสมัครงาน ตำแหน่ง “ยามรักษาการณ์” จำนวน 1 อัตรา   21/03/2561   
สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2561   29/03/2561   
มหาวิทยาลัยนเรศวร กำหนดจัดโครงการยกย่องเกียรติคุณผู้มีผลงานเป็นที่ประจักษ์เข้ารับการคัดเลือกรางวัลกระแส ชนะวงศ์ ประจำปี 2561   30/03/2561   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 เปิดรับสมัครนักเรียนเพื่อเรียนต่อ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 สามารถสมัครเรียนต่อได้ ณ โรงเรียนที่ประสงค์จะเรียนต่อ ประจำปีการศึกษา 2561  11/04/2561   
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดแพร่ รับสมัครบุคคล เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ จำนวน 1 อัตรา  23/03/2561   
เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์/ศูนย์เรียนรู้ชุมชนเพื่อเศรษฐกิจพอเพียง หมู่ที่ 2 ตำบลป่าแฝก อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่  21/03/2561   
มูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี มีความประสงค์จะคัดเลือกราคาจัดซื้อ/จัดจ้าง   22/03/2561   
คณะกรรมการสภาวิศวกร สมัยที่ 6 จะดำเนินการเลือกตั้งกรรมการสภาวิศวกรใหม่   02/04/2561   
สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2561   30/03/2561   
ตำรวจภูธรจังหวัดแพร่ มีความประสงค์จะขายทอดตลาด อาคารบ้านพักอาศัยของทางราชการ สถานีตำรวจภูธรสูงเม่น จำนวน 3 หลัง   21/03/2561   
ข่าวบริการ ข่าวรับสมัคร ข่าวประกวดราคา
ค้นหาเฉพาะ region3.prd.go.th/
ลิ้งค์ หนังสือพิมพ์ / Newspaper Links.
< ไทยรัฐ > < เดลินิวส์ > < ข่าวสด > < มติชน > < กรุงเทพธุรกิจ > < ผู้จัดการ > < ฐานเศรษฐกิจ > < เดอะเนชั่น > < ประชาชาติฯ >
< สยามธุรกิจ >  < สำนักข่าวไทย > < บางกอกโพสต์ > < ไทยโพสต์ > < เชียงใหม่นิวส์ > < ไทยนิวส์ > < Chiangmai mail > < คม ชัด ลึก >
 ติดต่อ webmaster -->>  mail to us จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734-6 , 0-5328-3740 แฟ็กซ์. 0-5328-3738
   Maps
Traffic Graph