Bidding / ข่าว ประกวดราคา
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ กรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ about us topics introduction to thailand web base e-mail
Search
with
Feeds ข่าวล้านนา RSS Feed
005178740
SELECT
กรมประชาสัมพันธ์
สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
เกี่ยวกับสปข.3
KM Zone
ภาพกิจกรรม สปข.3
ข่าวรอบเมืองเหนือ
วิเคราะห์ข่าวภาคเหนือ
ข่าวบริการ
ข่าวรับสมัคร
ข่าวประกวดราคา
Site map
วิทยุ / โทรทัศน์ในพื้นที่
NBT Chiangmai
วิทยุแห่งประเทศไทยเชียงใหม่
วิทยุแห่งประเทศไทย เชียงราย
วิทยุแห่งประเทศไทย ลำพูน
วิทยุแห่งประเทศไทย ลำปาง
วิทยุแห่งประเทศไทย พะเยา
วิทยุแห่งประเทศไทย แพร่
วิทยุแห่งประเทศไทย น่าน
วิทยุแห่งประเทศไทย แม่ฮ่องสอน
วิทยุแห่งประเทศไทย แม่สะเรียง
วิทยุแห่งประเทศไทย ฝาง
วิทยุเพื่อการศึกษา ลำปาง
วิทยุเพื่อการศึกษา แม่ฮ่องสอน
ประชาสัมพันธ์จังหวัด
เชียงใหม่
เชียงราย
ลำพูน
ลำปาง
แม่ฮ่องสอน
แพร่
พะเยา
น่าน
อุตรดิตถ์
สำนักประชาสัมพันธ์เขต ฯ
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 4
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 5
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 6
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 8
แสดงข่าวย้อนหลัง
รับแจ้งเรื่องร้องทุกข์ ศูนย์ราชการใสสะอาด สปข. 3
www.seejobcm.com
ไทยเข้มแข็ง ชนะยาเสพติดยั่งยืน
อบรมทางไกล สนง.กพ.
สำนักงบประมาณ
Local newspaper in English of Chiang Mai.
http://www.cm108.com/ เว็บไซด์ เชียงใหม่ 108  เว็บไซด์ ชุมชนออนไลน์เชียงใหม่
ศูนย์ประสานงาน ความปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์
มาตรการในการขจัดความยากจน
ท่องเน็ตอย่างปลอดภัย
ใช้ Firefox 3

The best Firefox yet download now!
ยุทธศาตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน
รายชื่อสื่อมวลชน 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน
ข่าว ประกวดราคา
บันทึกข้อมูลวันที่ 4 มกราคม 2561 / 14:44:27     โดย : สทท.เชียงใหม่
   สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านกลาง มีความประสงค์จะดำเนินการประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน
สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านกลาง มีความประสงค์จะดำเนินการประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน สำหรับโณงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลาง เทศบาลตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูนสอบถามเพิ่มเติมโทร.0 5309 1711 ต่อ 205


ข่าวประกวดราคา จาก : สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านกลาง
สิ้นสุดวันที่ : 17 มกราคม พ.ศ. 2561

< B A C K >
บริการประชาสัมพันธ์
หัวข้อหมดเขต  
เชิญชวนร่วมแสดงความคิดเห็นในโครงการ "ก่อสร้างปรับภูมิทัศน์ถนนดวงรัตน์"  27/06/2561   
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลำปาง ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ประเภททั่วไป ตำแหน่งพนักงานผังเมือง จำนวน 1 อัตรา  05/07/2561   
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา รับสมัคร นักวิชาการเงินและบัญชี 1 ตำแหน่ง  30/06/2561   
กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 17 กองพลทหารราบที่ 7 ประกาศห้ามประชาชนเข้าไปในพื้นที่ทำการฝึกยิงปืนด้วยกระสุนจริง  22/06/2561   
วิลัยเทคนิคลำปาง มีความประสงค์จะ ประกวดราคาซื้อเครื่องมือประจำตัวผู้เรียน  21/06/2561   
สถานีพัฒนาที่ดินลำปาง มีความประสงค์จะ ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง  20/06/2561   
สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงราย ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ จำนวน 37 รายการ  03/07/2561   
ลำปางประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินงานกิจกรรมส่งเสริมการตลาดเพื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดลำปางฯ ทางระบบอิเล็กทรอนิกส์  27/06/2561   
กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ รับสมัครครูฝึกวิชาชีพ   22/06/2561   
สำนักงานสถิติจังหวัดเชียงใหม่ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลากรเป็นลูกจ้างชั่วคราว   22/06/2561   
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่โสตทัศนูปกรณ์  27/06/2561   
มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง จัดนิทรรศการ ราชภัฎ Books IT Fair ครั้งที่13  07/07/2561   
มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง จัดทำโครงการฐานข้อมูลอนไลน์ เพื่อรวบรวมสารสนเทศ  07/07/2561   
สำนักงานสาธารณสุขลำปาง  27/06/2561   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง ขายทอดตลาดอาคารราชพัสดุ   28/06/2561   
ข่าวบริการ ข่าวรับสมัคร ข่าวประกวดราคา
ค้นหาเฉพาะ region3.prd.go.th/
ลิ้งค์ หนังสือพิมพ์ / Newspaper Links.
< ไทยรัฐ > < เดลินิวส์ > < ข่าวสด > < มติชน > < กรุงเทพธุรกิจ > < ผู้จัดการ > < ฐานเศรษฐกิจ > < เดอะเนชั่น > < ประชาชาติฯ >
< สยามธุรกิจ >  < สำนักข่าวไทย > < บางกอกโพสต์ > < ไทยโพสต์ > < เชียงใหม่นิวส์ > < ไทยนิวส์ > < Chiangmai mail > < คม ชัด ลึก >
 ติดต่อ webmaster -->>  mail to us จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734-6 , 0-5328-3740 แฟ็กซ์. 0-5328-3738
   Maps
Traffic Graph