Candidature / ข่าว รับสมัคร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ กรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ about us topics introduction to thailand web base e-mail
Search
with
Feeds ข่าวล้านนา RSS Feed
005168464
SELECT
กรมประชาสัมพันธ์
สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
เกี่ยวกับสปข.3
KM Zone
ภาพกิจกรรม สปข.3
ข่าวรอบเมืองเหนือ
วิเคราะห์ข่าวภาคเหนือ
ข่าวบริการ
ข่าวรับสมัคร
ข่าวประกวดราคา
Site map
วิทยุ / โทรทัศน์ในพื้นที่
NBT Chiangmai
วิทยุแห่งประเทศไทยเชียงใหม่
วิทยุแห่งประเทศไทย เชียงราย
วิทยุแห่งประเทศไทย ลำพูน
วิทยุแห่งประเทศไทย ลำปาง
วิทยุแห่งประเทศไทย พะเยา
วิทยุแห่งประเทศไทย แพร่
วิทยุแห่งประเทศไทย น่าน
วิทยุแห่งประเทศไทย แม่ฮ่องสอน
วิทยุแห่งประเทศไทย แม่สะเรียง
วิทยุแห่งประเทศไทย ฝาง
วิทยุเพื่อการศึกษา ลำปาง
วิทยุเพื่อการศึกษา แม่ฮ่องสอน
ประชาสัมพันธ์จังหวัด
เชียงใหม่
เชียงราย
ลำพูน
ลำปาง
แม่ฮ่องสอน
แพร่
พะเยา
น่าน
อุตรดิตถ์
สำนักประชาสัมพันธ์เขต ฯ
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 4
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 5
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 6
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 8
แสดงข่าวย้อนหลัง
รับแจ้งเรื่องร้องทุกข์ ศูนย์ราชการใสสะอาด สปข. 3
www.seejobcm.com
ไทยเข้มแข็ง ชนะยาเสพติดยั่งยืน
อบรมทางไกล สนง.กพ.
สำนักงบประมาณ
Local newspaper in English of Chiang Mai.
http://www.cm108.com/ เว็บไซด์ เชียงใหม่ 108  เว็บไซด์ ชุมชนออนไลน์เชียงใหม่
ศูนย์ประสานงาน ความปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์
มาตรการในการขจัดความยากจน
ท่องเน็ตอย่างปลอดภัย
ใช้ Firefox 3

The best Firefox yet download now!
ยุทธศาตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน
รายชื่อสื่อมวลชน 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน
ข่าว รับสมัคร
บันทึกข้อมูลวันที่ 27 มกราคม 2561 / 16:17:20     โดย : สวท.แพร่
   วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่ รับสมัครนักศึกษาใหม่ ปี 2561
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่ รับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) ประเภทวิชาเกษตรกรรม สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ หลักสูตร 3 ปี และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) หลักสูตร 2 ปี ประเภทวิชาเกษตรกรรม สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ และสาขาวิชาช่างกลเกษตร ฟรีที่พัก อาหารสามมื้อ ค่าเล่าเรียน อุปกรณืการเรียน มีเงินกู้เพื่อการศึกษา มีรายได้ระหว่างเรียนเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่ อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ หรือสมัครทางเว็บไซด์ WWW.Pcat.ac.th โทรศัพท์หมายเลข 054-613-313


ข่าวรับสมัคร จาก : วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่
สิ้นสุดวันที่ : 30 เมษายน พ.ศ. 2561

< B A C K >
บริการประชาสัมพันธ์
หัวข้อหมดเขต  
สหกรณ์การเกษตรร้องกวาง จำกัด มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาถมดิน ปรับระดับพื้นที่ พร้อมบดอัดแน่น พื้นที่ถมดินไม่น้อยกว่า 2,625 ตารางเมตร   24/04/2561   
สหกรณ์การเกษตรร้องกวาง จำกัด มีความประสงค์จะประกวดราคาก่อสร้างตามโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานแก่สถาบันเกษตรกรจัดเก็บพืชผลทางการเกษตร  24/04/2561   
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแม่ฮ่องสอนรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  22/04/2561   
สำนักงานประมงจังหวัดลำปาง ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 1 อัตรา  23/04/2561   
ด่านศุลกากรแม่สาย ขายทอดตลาดของกลางในคดีความผิดเกี่ยวกับกฎหมายศุลกากร จำนวน 8 แฟ้มคดี   24/04/2561   
ขอเชิญร่วมกิจกรรมรดน้ำดำหัวศิษย์เก่าอาวุโสและสังสรรค์ศิษย์เก่าแม่โจ้จังหวัดแพร่   28/04/2561   
วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่ รับสมัครนักเรียน นักศึกษา   31/05/2561   
เรือนจำจังหวัดแพร่ กำหนดจัดงานพบญาติแบบใกล้ชิด ระหว่างวันที่ 21-25 พฤษภาคม 2561 รวม 5 วัน   25/05/2561   
ศุนย์นวัตรกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงาน   01/05/2561   
เทศบาลนครเชียงราย ประมูลราคาการเช่าอาคารศาลาที่พักผู้โดยสารท่าเทียบเรือและส้วมสาธารณะเชิงสะพานแม่ฟ้าหลวง  23/04/2561   
ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจส่งผลงานเข้าประกวดนวัตกรรมการจัดการขยะมูลฝอยที่ต้นทาง ประจำปี 2561  30/04/2561   
อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ ขอเชิญชวนบริจาคเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเข้ากองทุนผู้สูงอายุ เพื่อช่วยเหลือผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย  30/04/2561   
เหล่ากาชาดจังหวัดแพร่และโรงพยาบาลแพร่ กำหนดออกรับบริจาคโลหิต ประจำเดือนเมษายน 2561   26/04/2561   
ศูนย์นวัตรกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงาน  01/05/2561   
ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจส่งผลงานเข้าประกวดนวัตกรรมการจัดการขยะมูลฝอยที่ต้นทาง ประจำปี 2561  30/04/2561   
ข่าวบริการ ข่าวรับสมัคร ข่าวประกวดราคา
ค้นหาเฉพาะ region3.prd.go.th/
ลิ้งค์ หนังสือพิมพ์ / Newspaper Links.
< ไทยรัฐ > < เดลินิวส์ > < ข่าวสด > < มติชน > < กรุงเทพธุรกิจ > < ผู้จัดการ > < ฐานเศรษฐกิจ > < เดอะเนชั่น > < ประชาชาติฯ >
< สยามธุรกิจ >  < สำนักข่าวไทย > < บางกอกโพสต์ > < ไทยโพสต์ > < เชียงใหม่นิวส์ > < ไทยนิวส์ > < Chiangmai mail > < คม ชัด ลึก >
 ติดต่อ webmaster -->>  mail to us จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734-6 , 0-5328-3740 แฟ็กซ์. 0-5328-3738
   Maps
Traffic Graph