Candidature / ข่าว รับสมัคร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ กรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ about us topics introduction to thailand web base e-mail
Search
with
Feeds ข่าวล้านนา RSS Feed
005211259
SELECT
กรมประชาสัมพันธ์
สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
เกี่ยวกับสปข.3
KM Zone
ภาพกิจกรรม สปข.3
ข่าวรอบเมืองเหนือ
วิเคราะห์ข่าวภาคเหนือ
ข่าวบริการ
ข่าวรับสมัคร
ข่าวประกวดราคา
Site map
วิทยุ / โทรทัศน์ในพื้นที่
NBT Chiangmai
วิทยุแห่งประเทศไทยเชียงใหม่
วิทยุแห่งประเทศไทย เชียงราย
วิทยุแห่งประเทศไทย ลำพูน
วิทยุแห่งประเทศไทย ลำปาง
วิทยุแห่งประเทศไทย พะเยา
วิทยุแห่งประเทศไทย แพร่
วิทยุแห่งประเทศไทย น่าน
วิทยุแห่งประเทศไทย แม่ฮ่องสอน
วิทยุแห่งประเทศไทย แม่สะเรียง
วิทยุแห่งประเทศไทย ฝาง
วิทยุเพื่อการศึกษา ลำปาง
วิทยุเพื่อการศึกษา แม่ฮ่องสอน
ประชาสัมพันธ์จังหวัด
เชียงใหม่
เชียงราย
ลำพูน
ลำปาง
แม่ฮ่องสอน
แพร่
พะเยา
น่าน
อุตรดิตถ์
สำนักประชาสัมพันธ์เขต ฯ
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 4
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 5
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 6
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 8
แสดงข่าวย้อนหลัง
รับแจ้งเรื่องร้องทุกข์ ศูนย์ราชการใสสะอาด สปข. 3
www.seejobcm.com
ไทยเข้มแข็ง ชนะยาเสพติดยั่งยืน
อบรมทางไกล สนง.กพ.
สำนักงบประมาณ
Local newspaper in English of Chiang Mai.
http://www.cm108.com/ เว็บไซด์ เชียงใหม่ 108  เว็บไซด์ ชุมชนออนไลน์เชียงใหม่
ศูนย์ประสานงาน ความปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์
มาตรการในการขจัดความยากจน
ท่องเน็ตอย่างปลอดภัย
ใช้ Firefox 3

The best Firefox yet download now!
ยุทธศาตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน
รายชื่อสื่อมวลชน 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน
ข่าว รับสมัคร
บันทึกข้อมูลวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 / 14:19:09     โดย : ส.ปชส.ลำพูน
   สำนักงาน กศน. จังหวัดลำพูน รับสมัครบุคคล ตำแหน่ง นิติกร
สำนักงาน กศน. จังหวัดลำพูน รับสมัครบุคคล ตำแหน่ง นิติกรสำนักงาน กศน. จังหวัดลำพูน รับสมัครบุคคล เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นิติกร โดยรับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ สำนักงาน กศน. จังหวัดลำพูน สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0-5351-1295 ในวันและเวลาราชการ


ข่าวรับสมัคร จาก : สำนักงาน กศน. จังหวัดลำพูน
สิ้นสุดวันที่ : 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

< B A C K >
บริการประชาสัมพันธ์
หัวข้อหมดเขต  
อำเภอแม่ลาน้อย รับสมัครบัณฑิตอาสาโครงการไทยนิยมยั่งยืน 9 อัตรา  23/11/2561   
โรงพยาบาลสบเมย รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว จ้างเหมาบริการ 4 อัตรา  23/11/2561   
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักราชการ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน   26/11/2561   
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักราชการ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน   26/11/2561   
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักราชการ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน   26/11/2561   
สำนักงาน ก.พ. รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาล ประจำปี 2562  27/12/2561   
กำหนดสอบความรู้ภาคทฤษฎีนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 3 และ 5 ทั้งชายและหญิง ประจำปีการศึกษา 2561  02/12/2561   
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างบ้านพักราชการ พร้อมสิ่งปลูกสร้างประกอบ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย   03/12/2561   
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างบ้านพักราชการ พร้อมสิ่งปลูกสร้างประกอบ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย   03/12/2561   
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเด่นชัย อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ มีความประสงค์จะขายทอดตลาดมาตรวัดและอุปกรณ์ชำรุด จำนวน 17 รายการ  27/11/2561   
สนง.สรรพากรพื้นที่พะเยา ประกาศขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะฯ จำนวน 1 คัน  03/12/2561   
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพะเยา แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราวเพื่อทำการซ่อมแซมประตูจ่ายน้ำ  20/11/2561   
สนง.สรรพากรพื้นที่พะเยา รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งพนักงานสรรพากร จำนวน 1 อัตรา  07/12/2561   
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ รัสมัคพนักงานราชกรทั่วไป   23/11/2561   
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ ประกาศการให้บริการเอกสารการรสมัครรับเลือกเป็นสมาชิควุฒิสภา  30/11/2561   
ข่าวบริการ ข่าวรับสมัคร ข่าวประกวดราคา
ค้นหาเฉพาะ region3.prd.go.th/
ลิ้งค์ หนังสือพิมพ์ / Newspaper Links.
< ไทยรัฐ > < เดลินิวส์ > < ข่าวสด > < มติชน > < กรุงเทพธุรกิจ > < ผู้จัดการ > < ฐานเศรษฐกิจ > < เดอะเนชั่น > < ประชาชาติฯ >
< สยามธุรกิจ >  < สำนักข่าวไทย > < บางกอกโพสต์ > < ไทยโพสต์ > < เชียงใหม่นิวส์ > < ไทยนิวส์ > < Chiangmai mail > < คม ชัด ลึก >
 ติดต่อ webmaster -->>  mail to us จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734-6 , 0-5328-3740 แฟ็กซ์. 0-5328-3738
   Maps
Traffic Graph