Candidature / ข่าว รับสมัคร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ กรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ about us topics introduction to thailand web base e-mail
Search
with
Feeds ข่าวล้านนา RSS Feed
005216071
SELECT
กรมประชาสัมพันธ์
สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
เกี่ยวกับสปข.3
KM Zone
ภาพกิจกรรม สปข.3
ข่าวรอบเมืองเหนือ
วิเคราะห์ข่าวภาคเหนือ
ข่าวบริการ
ข่าวรับสมัคร
ข่าวประกวดราคา
Site map
วิทยุ / โทรทัศน์ในพื้นที่
NBT Chiangmai
วิทยุแห่งประเทศไทยเชียงใหม่
วิทยุแห่งประเทศไทย เชียงราย
วิทยุแห่งประเทศไทย ลำพูน
วิทยุแห่งประเทศไทย ลำปาง
วิทยุแห่งประเทศไทย พะเยา
วิทยุแห่งประเทศไทย แพร่
วิทยุแห่งประเทศไทย น่าน
วิทยุแห่งประเทศไทย แม่ฮ่องสอน
วิทยุแห่งประเทศไทย แม่สะเรียง
วิทยุแห่งประเทศไทย ฝาง
วิทยุเพื่อการศึกษา ลำปาง
วิทยุเพื่อการศึกษา แม่ฮ่องสอน
ประชาสัมพันธ์จังหวัด
เชียงใหม่
เชียงราย
ลำพูน
ลำปาง
แม่ฮ่องสอน
แพร่
พะเยา
น่าน
อุตรดิตถ์
สำนักประชาสัมพันธ์เขต ฯ
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 4
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 5
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 6
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 8
แสดงข่าวย้อนหลัง
รับแจ้งเรื่องร้องทุกข์ ศูนย์ราชการใสสะอาด สปข. 3
www.seejobcm.com
ไทยเข้มแข็ง ชนะยาเสพติดยั่งยืน
อบรมทางไกล สนง.กพ.
สำนักงบประมาณ
Local newspaper in English of Chiang Mai.
http://www.cm108.com/ เว็บไซด์ เชียงใหม่ 108  เว็บไซด์ ชุมชนออนไลน์เชียงใหม่
ศูนย์ประสานงาน ความปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์
มาตรการในการขจัดความยากจน
ท่องเน็ตอย่างปลอดภัย
ใช้ Firefox 3

The best Firefox yet download now!
ยุทธศาตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน
รายชื่อสื่อมวลชน 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน
ข่าว รับสมัคร
บันทึกข้อมูลวันที่ 10 มีนาคม 2561 / 16:48:31     โดย : สวท.แพร่
   คณะกรรมการสภาวิศวกร สมัยที่ 6 จะดำเนินการเลือกตั้งกรรมการสภาวิศวกรใหม่
คณะกรรมการสภาวิศวกร สมัยที่ 6 จะดำเนินการเลือกตั้งกรรมการสภาวิศวกรใหม่ ตามพระราชบัญญัติสภาวิศวกร พ.ศ. 2542 ประกอบกับข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยการเลือกและเลือกตั้งกรรมการสภาวิศวกร พ.ศ. 2543 ผู้ที่ประสงค์จะสมัครรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการสภาวิศวกร ตามมาตรา 24 สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 19 มีนาคม – 2 เมษายน 2561 เวลา 09.00 – 16.00 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ ณ สำนักงานสภาวิศวกร เลขที่ 487/1 ซอยรามคำแหง 39 (เทพลีลา 1) แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310 สายด่วน 1303 โทรศัพท์หมายเลข 02-935-6695 และ 02-935-6697


ข่าวรับสมัคร จาก : สำนักงานสภาวิศวกร เลขที่ 487/1 ซอยรามคำแหง 39 (เทพลีลา 1) แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร
สิ้นสุดวันที่ : 02 เมษายน พ.ศ. 2561

< B A C K >
บริการประชาสัมพันธ์
หัวข้อหมดเขต  
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ 16 มีความประสงค์จะทำการขายทอดตลาดครุภัณฑ์เก่าที่ชำรุด  20/12/2561   
ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ฝึกซ้อมดับเพลิงอากาศยาน ประจำ 3 เดือน  27/12/2561   
ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด ณ ท่าอากาศยานเชียงใหม่   25/12/2561   
TO BE NUMBER ONE เปิดรับสมัคสมาชิกนิตยสาร ประจำปี 2562  20/12/2561   
ขายทอดตลาดวัสดุชำรุด ณ ท่าอากาศยานเชียงใหม่  20/12/2561   
เชิญร่วมงานโครงการรณรงค์พัฒนาการเด็ก เสริมสร้างสุขภาพและกำลังใจผู้พิการ ประจำปี 2561   20/12/2561   
สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ ประจำปี 2562  27/12/2561   
สมาคมม้งจังหวัดพะเยา ขอเชิญร่วมงาน “ส่งเสริมประเพณีปีใหม่ม้ง” จังหวัดพะเยา  01/01/2562   
ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการหยาดฝน จ.เชียงใหม่ เปิดรับสมัครบุคลากรจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานตำแหน่งครูฝึกอาชีพแผนกคอมพิวเตอร์   24/12/2561   
ไปรษณีย์ไทย ปิดให้บริการในช่วงวันหยุดเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2562  03/01/2562   
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ เปิดรับสมัครนักเรียนชั้นมััธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา2562  27/03/2562   
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาลำพูน มีความประสงค์จะจ้างงานทาสีบริเวณภายนอกอาคารสำนักงาน  31/12/2561   
สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านกลาง จังหวัดลำพูน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านกลาง  21/12/2561   
สำนักงานเทศบาลตำบลเวียงยอง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ประกวดราคา จ้างเหมาจัดเก็บขนและกำจัดขยะภายในเขตเทศบาลตำบลเวียงยอง  21/12/2561   
สถานีพัฒนาที่ดินลำปาง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างคลองส่งน้ำ พื้นที่ บ้านพระเจ้าทันใจ จ.ลำปาง  21/12/2561   
ข่าวบริการ ข่าวรับสมัคร ข่าวประกวดราคา
ค้นหาเฉพาะ region3.prd.go.th/
ลิ้งค์ หนังสือพิมพ์ / Newspaper Links.
< ไทยรัฐ > < เดลินิวส์ > < ข่าวสด > < มติชน > < กรุงเทพธุรกิจ > < ผู้จัดการ > < ฐานเศรษฐกิจ > < เดอะเนชั่น > < ประชาชาติฯ >
< สยามธุรกิจ >  < สำนักข่าวไทย > < บางกอกโพสต์ > < ไทยโพสต์ > < เชียงใหม่นิวส์ > < ไทยนิวส์ > < Chiangmai mail > < คม ชัด ลึก >
 ติดต่อ webmaster -->>  mail to us จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734-6 , 0-5328-3740 แฟ็กซ์. 0-5328-3738
   Maps
Traffic Graph