Candidature / ข่าว รับสมัคร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ กรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ about us topics introduction to thailand web base e-mail
Search
with
Feeds ข่าวล้านนา RSS Feed
005199815
SELECT
กรมประชาสัมพันธ์
สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
เกี่ยวกับสปข.3
KM Zone
ภาพกิจกรรม สปข.3
ข่าวรอบเมืองเหนือ
วิเคราะห์ข่าวภาคเหนือ
ข่าวบริการ
ข่าวรับสมัคร
ข่าวประกวดราคา
Site map
วิทยุ / โทรทัศน์ในพื้นที่
NBT Chiangmai
วิทยุแห่งประเทศไทยเชียงใหม่
วิทยุแห่งประเทศไทย เชียงราย
วิทยุแห่งประเทศไทย ลำพูน
วิทยุแห่งประเทศไทย ลำปาง
วิทยุแห่งประเทศไทย พะเยา
วิทยุแห่งประเทศไทย แพร่
วิทยุแห่งประเทศไทย น่าน
วิทยุแห่งประเทศไทย แม่ฮ่องสอน
วิทยุแห่งประเทศไทย แม่สะเรียง
วิทยุแห่งประเทศไทย ฝาง
วิทยุเพื่อการศึกษา ลำปาง
วิทยุเพื่อการศึกษา แม่ฮ่องสอน
ประชาสัมพันธ์จังหวัด
เชียงใหม่
เชียงราย
ลำพูน
ลำปาง
แม่ฮ่องสอน
แพร่
พะเยา
น่าน
อุตรดิตถ์
สำนักประชาสัมพันธ์เขต ฯ
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 4
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 5
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 6
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 8
แสดงข่าวย้อนหลัง
รับแจ้งเรื่องร้องทุกข์ ศูนย์ราชการใสสะอาด สปข. 3
www.seejobcm.com
ไทยเข้มแข็ง ชนะยาเสพติดยั่งยืน
อบรมทางไกล สนง.กพ.
สำนักงบประมาณ
Local newspaper in English of Chiang Mai.
http://www.cm108.com/ เว็บไซด์ เชียงใหม่ 108  เว็บไซด์ ชุมชนออนไลน์เชียงใหม่
ศูนย์ประสานงาน ความปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์
มาตรการในการขจัดความยากจน
ท่องเน็ตอย่างปลอดภัย
ใช้ Firefox 3

The best Firefox yet download now!
ยุทธศาตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน
รายชื่อสื่อมวลชน 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน
ข่าว รับสมัคร
บันทึกข้อมูลวันที่ 17 เมษายน 2561 / 12:29:55     โดย : สวท.แพร่
   โรงเรียนเจริญราษฎร์ จังหวัดแพร่ รับสมัครบุคลากร ประจำปีการศึกษา 2561
โรงเรียนเจริญราษฎร์ จังหวัดแพร่ รับสมัครบุคลากร ประจำปีการศึกษา 2561-ครูสอนวิชาคณิตศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา-ครูภาษาจีน จำนวน 1 อัตรา-ครูภาษาอังกฤษ จำนวน 1 อัตรา-ครูนาฏศิลป์ จำนวน 1 อัตรา-ครูชาวต่างชาติสอนภาษาอังกฤษ จำนวน 1 อัตรา-ครูพี่เลี้ยงอนุบาล จำนวน 1 อัตราและนักการหญิง จำนวน 1 อัตราผู้ที่สนใจ สามารถติดต่อสมัครได้ที่ห้องธุรการ โรงเรียนเจริญราษฎร์ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ ในวันเวลาราชการ ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 20 เมษายน 2561 หรือติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 054-511-051 และ 086-430 0136


ข่าวรับสมัคร จาก : โรงเรียนเจริญราษฎร์ จังหวัดแพร่
สิ้นสุดวันที่ : 20 เมษายน พ.ศ. 2561

< B A C K >
บริการประชาสัมพันธ์
หัวข้อหมดเขต  
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว  26/10/2561   
สำนักประชาสัมพันธ์ เขต 3 ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว  26/10/2561   
สำนักประชาสัมพันธ์ เขต 3 ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว  26/10/2561   
โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ลำปาง จัดโครงการ ”Run for Fun” ในวันที่ 2 ธันวาคม 2561  16/11/2561   
กองการเจ้าหน้าที่ กรมประชาสัมพันธ์ ขอขยายเวลา รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว  18/10/2561   
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักสื่อสารมวลชน สวท.เชียงใหม่ ปฏิบัติราชการ ณ สวท.ฝาง  26/10/2561   
โรงเรียนสายอักษร รับสมัครครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์  24/10/2561   
ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ  16/10/2561   
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพะเยา จะดำเนินการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่ง นักสื่อสารมวลชน  22/10/2561   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัยมศึกษา เขต 37 มีความประสงค์เปิดรับสมัครบุคคลทั่วไป   16/10/2561   
ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ ประกาศรับสมัครบุคลลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานขับรถยนต์   18/10/2561   
ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 8 จังหวัดลำพูน รับสมัครแรงงานจ้างเหมา ตำแหน่ง คนงานเกษตร  31/10/2561   
หากผู้ใดเป็นบิดาหรือผู้ปกครองของเด็กหญิงภารินี นิลคำ ติดต่อที่บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดแพร่  30/10/2561   
สำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูน ประชาสัมพันธ์การประมูลหมายเลขทะเบียนรถ (เลขสวย) ครั้งที่ 4 ของจังหวัดลำพูน  18/11/2561   
แขวงทางหลวงชนบทเชียงราย ขายทอดตลาดครุภัณฑ์จักรกลและยานพาหนะ จำนวน 3 รายการ  25/10/2561   
ข่าวบริการ ข่าวรับสมัคร ข่าวประกวดราคา
ค้นหาเฉพาะ region3.prd.go.th/
ลิ้งค์ หนังสือพิมพ์ / Newspaper Links.
< ไทยรัฐ > < เดลินิวส์ > < ข่าวสด > < มติชน > < กรุงเทพธุรกิจ > < ผู้จัดการ > < ฐานเศรษฐกิจ > < เดอะเนชั่น > < ประชาชาติฯ >
< สยามธุรกิจ >  < สำนักข่าวไทย > < บางกอกโพสต์ > < ไทยโพสต์ > < เชียงใหม่นิวส์ > < ไทยนิวส์ > < Chiangmai mail > < คม ชัด ลึก >
 ติดต่อ webmaster -->>  mail to us จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734-6 , 0-5328-3740 แฟ็กซ์. 0-5328-3738
   Maps
Traffic Graph