Announcement / ข่าว ประชาสัมพันธ์
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ กรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ about us topics introduction to thailand web base e-mail
Search
with
Feeds ข่าวล้านนา RSS Feed
005214811
SELECT
กรมประชาสัมพันธ์
สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
เกี่ยวกับสปข.3
KM Zone
ภาพกิจกรรม สปข.3
ข่าวรอบเมืองเหนือ
วิเคราะห์ข่าวภาคเหนือ
ข่าวบริการ
ข่าวรับสมัคร
ข่าวประกวดราคา
Site map
วิทยุ / โทรทัศน์ในพื้นที่
NBT Chiangmai
วิทยุแห่งประเทศไทยเชียงใหม่
วิทยุแห่งประเทศไทย เชียงราย
วิทยุแห่งประเทศไทย ลำพูน
วิทยุแห่งประเทศไทย ลำปาง
วิทยุแห่งประเทศไทย พะเยา
วิทยุแห่งประเทศไทย แพร่
วิทยุแห่งประเทศไทย น่าน
วิทยุแห่งประเทศไทย แม่ฮ่องสอน
วิทยุแห่งประเทศไทย แม่สะเรียง
วิทยุแห่งประเทศไทย ฝาง
วิทยุเพื่อการศึกษา ลำปาง
วิทยุเพื่อการศึกษา แม่ฮ่องสอน
ประชาสัมพันธ์จังหวัด
เชียงใหม่
เชียงราย
ลำพูน
ลำปาง
แม่ฮ่องสอน
แพร่
พะเยา
น่าน
อุตรดิตถ์
สำนักประชาสัมพันธ์เขต ฯ
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 4
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 5
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 6
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 8
แสดงข่าวย้อนหลัง
รับแจ้งเรื่องร้องทุกข์ ศูนย์ราชการใสสะอาด สปข. 3
www.seejobcm.com
ไทยเข้มแข็ง ชนะยาเสพติดยั่งยืน
อบรมทางไกล สนง.กพ.
สำนักงบประมาณ
Local newspaper in English of Chiang Mai.
http://www.cm108.com/ เว็บไซด์ เชียงใหม่ 108  เว็บไซด์ ชุมชนออนไลน์เชียงใหม่
ศูนย์ประสานงาน ความปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์
มาตรการในการขจัดความยากจน
ท่องเน็ตอย่างปลอดภัย
ใช้ Firefox 3

The best Firefox yet download now!
ยุทธศาตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน
รายชื่อสื่อมวลชน 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน
ข่าว ประชาสัมพันธ์
บันทึกข้อมูลวันที่ 13 มิถุนายน 2561 / 15:17:25     โดย : ส.ปชส.เชียงใหม่
   สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด
ด้วยจังหวัดเชียงใหม่ จะทำการขายทอดตลาดพัสดุชำรุด จำนวน 7 รายการ โดยวิธีทอดตลาดในวันที่ 15 มิถุนายน 2561 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป จนกว่าจะแล้วเสร็จ ณ สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ สาขาพร้าว


ข่าวประชาสัมพันธ์ จาก : สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่
สิ้นสุดวันที่ : 15 มิถุนายน พ.ศ. 2561

< B A C K >
บริการประชาสัมพันธ์
หัวข้อหมดเขต  
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ รับสมัคร พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก จำนวน 1 อัตรา  26/12/2561   
สำนักงานเทศบาลตำบลหนองล่อง จังหวัดลำพูน ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ้อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านท่าหลุก  14/12/2561   
แขวงทางหลวงลำปางที่ 1 ขายทอดตลาดเครื่องจักรกลงานเงินทุนหมุนเวียนที่ชำรุด จำนวน 35 รายการ  27/12/2561   
สถานีพัฒนาที่ดินลำปาง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสระเก็บน้ำความจุ 37,800 ลบ.ม. บ้านมั่ว อ.เสริมงาม จ.ลำปาง  14/12/2561   
สถาบันพลังจิตตานุภาพ พระธรรมมงคลญาณ รับสมัครนักศึกษาหลักสูตรครูสมาธิ รุ่นที่ 44  20/01/2562   
สถานีพัฒนาที่ดินลำปาง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดลอกสระเก็บน้ำ ความจุ 20,400 ลบ.ม. พื้นที่บ้านนาเวียง  18/12/2561   
องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกษาในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบทุนการศึกษาแก่บุตรของทหารผ่านศึกนอกประจำการ ปีการศึกษา 2562   25/01/2562   
กรมชลประทาน จึงขอเชิญชวนประชาชน หน่วยงาน องค์กรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมปฐมนิเทศโครงการศึกษาความเหมาะสมและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมอ่างเก็บน้ำแม่สกึ๋น 2 อำเภอสอง จังหวัดแพร่  13/12/2561   
วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ จัดเทศกาลเค้ก คุกกี้เพื่อทุนการศึกษา   01/01/2562   
  01/01/2562   
สถานธนานุบาลเทศบาลเมืองแพร่ ปรับลดอัตราดอกเบี้ยของสถานธนานุบาลช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2562   31/01/2562   
สถานีพัฒนาที่ดินลำปาง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดลอกอ่างเก็บน้ำ ความจุ 25,200 ลูกบาศก์เมตร พื้นทีบ้านสบปุง หมู่ 3 ตำบลท่าผา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง  17/12/2561   
สถานีพัฒนาที่ดินลำปาง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสระเก็บน้ำ ความจุ 37,800 ลูกบาศก์เมตร พื้นที่บ้าน มั่ว หมู่ 4 ตำบลทุ่งงาม อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง  14/12/2561   
กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 32 อ.เมือง จ.พะเยา ขายทอดตลาดยานพาหนะชำรุดใช้การไม่ได้ จำนวน 3 คัน  12/12/2561   
สถานีอุตุนิยมวิทยาเชียงราย ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดและเสื่อมสภาพ จำนวน 7 รายการ  17/12/2561   
ข่าวบริการ ข่าวรับสมัคร ข่าวประกวดราคา
ค้นหาเฉพาะ region3.prd.go.th/
ลิ้งค์ หนังสือพิมพ์ / Newspaper Links.
< ไทยรัฐ > < เดลินิวส์ > < ข่าวสด > < มติชน > < กรุงเทพธุรกิจ > < ผู้จัดการ > < ฐานเศรษฐกิจ > < เดอะเนชั่น > < ประชาชาติฯ >
< สยามธุรกิจ >  < สำนักข่าวไทย > < บางกอกโพสต์ > < ไทยโพสต์ > < เชียงใหม่นิวส์ > < ไทยนิวส์ > < Chiangmai mail > < คม ชัด ลึก >
 ติดต่อ webmaster -->>  mail to us จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734-6 , 0-5328-3740 แฟ็กซ์. 0-5328-3738
   Maps
Traffic Graph