Bidding / ข่าว ประกวดราคา
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ กรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ about us topics introduction to thailand web base e-mail
Search
with
Feeds ข่าวล้านนา RSS Feed
005210328
SELECT
กรมประชาสัมพันธ์
สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
เกี่ยวกับสปข.3
KM Zone
ภาพกิจกรรม สปข.3
ข่าวรอบเมืองเหนือ
วิเคราะห์ข่าวภาคเหนือ
ข่าวบริการ
ข่าวรับสมัคร
ข่าวประกวดราคา
Site map
วิทยุ / โทรทัศน์ในพื้นที่
NBT Chiangmai
วิทยุแห่งประเทศไทยเชียงใหม่
วิทยุแห่งประเทศไทย เชียงราย
วิทยุแห่งประเทศไทย ลำพูน
วิทยุแห่งประเทศไทย ลำปาง
วิทยุแห่งประเทศไทย พะเยา
วิทยุแห่งประเทศไทย แพร่
วิทยุแห่งประเทศไทย น่าน
วิทยุแห่งประเทศไทย แม่ฮ่องสอน
วิทยุแห่งประเทศไทย แม่สะเรียง
วิทยุแห่งประเทศไทย ฝาง
วิทยุเพื่อการศึกษา ลำปาง
วิทยุเพื่อการศึกษา แม่ฮ่องสอน
ประชาสัมพันธ์จังหวัด
เชียงใหม่
เชียงราย
ลำพูน
ลำปาง
แม่ฮ่องสอน
แพร่
พะเยา
น่าน
อุตรดิตถ์
สำนักประชาสัมพันธ์เขต ฯ
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 4
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 5
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 6
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 8
แสดงข่าวย้อนหลัง
รับแจ้งเรื่องร้องทุกข์ ศูนย์ราชการใสสะอาด สปข. 3
www.seejobcm.com
ไทยเข้มแข็ง ชนะยาเสพติดยั่งยืน
อบรมทางไกล สนง.กพ.
สำนักงบประมาณ
Local newspaper in English of Chiang Mai.
http://www.cm108.com/ เว็บไซด์ เชียงใหม่ 108  เว็บไซด์ ชุมชนออนไลน์เชียงใหม่
ศูนย์ประสานงาน ความปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์
มาตรการในการขจัดความยากจน
ท่องเน็ตอย่างปลอดภัย
ใช้ Firefox 3

The best Firefox yet download now!
ยุทธศาตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน
รายชื่อสื่อมวลชน 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน
ข่าว ประกวดราคา
บันทึกข้อมูลวันที่ 11 กรกฎาคม 2561 / 15:38:23     โดย : สทท.เชียงใหม่
   สำนักงานเทศบาลตำบลสุเทพ จะดำเนินการจัดซื้อและติดตั้งกล้องวงจรปิดภายในหมู่บ้านอุโมงค์
สำนักงานเทศบาลตำบลสุเทพ จะดำเนินการจัดซื้อและติดตั้งกล้องวงจรปิดภายในหมู่บ้านอุโมงค์ หมู่ที่ 10 ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่สอบถามโทร 0 5332 9251-2 ต่อ 120


ข่าวประกวดราคา จาก : สำนักงานเทศบาลตำบลสุเทพ
สิ้นสุดวันที่ : 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

< B A C K >
บริการประชาสัมพันธ์
หัวข้อหมดเขต  
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ ประกาศการให้บริการเอกสารการรสมัครรับเลือกเป็นสมาชิควุฒิสภา  30/11/2561   
โครงการพัฒนาโรงไฟฟ้าทดแทนโรงไฟฟ้าแม่เมาะ ประกาศขายพัสดุ   20/11/2561   
ประกาศร่างประกาศประกวดราคาก่อสร้างบ้านพักราชการพร้อมสิ่งปลูกสร้างประกอบ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย  15/11/2561   
ประกาศร่างประกาศประกวดราคาก่อสร้างบ้านพักราชการพร้อมสิ่งปลูกสร้างประกอบ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย  15/11/2561   
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำพูน รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานคุมประพฤติ  20/11/2561   
สำนักงานเทศบาลตำบลหนองช้างคืน จังหวัดลำพูน ประสงค์จ้างเหมาจัดเก็บ ขน และกำจัดขยะมูลฝอย ในเขตตำบลหนองช้างคืน  14/11/2561   
เทศบาลตำบลแม่อายประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุก  15/11/2561   
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ ประกาศบริการการรับสมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา  30/11/2561   
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว   21/11/2561   
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป   14/11/2561   
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำปาง รับสมัครบุคลากร ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการและตำแหน่งแม่ครัว  14/11/2561   
ประกันสังคมจังหวัดลำปาง เริ่มประกาศใช้พระราชบัญญัติเงิน