Candidature / ข่าว รับสมัคร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ กรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ about us topics introduction to thailand web base e-mail
Search
with
Feeds ข่าวล้านนา RSS Feed
005215900
SELECT
กรมประชาสัมพันธ์
สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
เกี่ยวกับสปข.3
KM Zone
ภาพกิจกรรม สปข.3
ข่าวรอบเมืองเหนือ
วิเคราะห์ข่าวภาคเหนือ
ข่าวบริการ
ข่าวรับสมัคร
ข่าวประกวดราคา
Site map
วิทยุ / โทรทัศน์ในพื้นที่
NBT Chiangmai
วิทยุแห่งประเทศไทยเชียงใหม่
วิทยุแห่งประเทศไทย เชียงราย
วิทยุแห่งประเทศไทย ลำพูน
วิทยุแห่งประเทศไทย ลำปาง
วิทยุแห่งประเทศไทย พะเยา
วิทยุแห่งประเทศไทย แพร่
วิทยุแห่งประเทศไทย น่าน
วิทยุแห่งประเทศไทย แม่ฮ่องสอน
วิทยุแห่งประเทศไทย แม่สะเรียง
วิทยุแห่งประเทศไทย ฝาง
วิทยุเพื่อการศึกษา ลำปาง
วิทยุเพื่อการศึกษา แม่ฮ่องสอน
ประชาสัมพันธ์จังหวัด
เชียงใหม่
เชียงราย
ลำพูน
ลำปาง
แม่ฮ่องสอน
แพร่
พะเยา
น่าน
อุตรดิตถ์
สำนักประชาสัมพันธ์เขต ฯ
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 4
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 5
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 6
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 8
แสดงข่าวย้อนหลัง
รับแจ้งเรื่องร้องทุกข์ ศูนย์ราชการใสสะอาด สปข. 3
www.seejobcm.com
ไทยเข้มแข็ง ชนะยาเสพติดยั่งยืน
อบรมทางไกล สนง.กพ.
สำนักงบประมาณ
Local newspaper in English of Chiang Mai.
http://www.cm108.com/ เว็บไซด์ เชียงใหม่ 108  เว็บไซด์ ชุมชนออนไลน์เชียงใหม่
ศูนย์ประสานงาน ความปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์
มาตรการในการขจัดความยากจน
ท่องเน็ตอย่างปลอดภัย
ใช้ Firefox 3

The best Firefox yet download now!
ยุทธศาตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน
รายชื่อสื่อมวลชน 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน
ข่าว รับสมัคร
บันทึกข้อมูลวันที่ 13 กรกฎาคม 2561 / 14:40:28     โดย : สทท.เชียงใหม่
   คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประสงค์รับสมัครผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประสงค์รับสมัครผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม ภายในโรงอาหารคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ เพื่อให้บริการแก่คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา และบุคคลทั่วไป สอบถาม โทร.0 5394 2956


ข่าวรับสมัคร จาก : คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สิ้นสุดวันที่ : 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

< B A C K >
บริการประชาสัมพันธ์
หัวข้อหมดเขต  
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาลำพูน มีความประสงค์จะจ้างงานทาสีบริเวณภายนอกอาคารสำนักงาน  31/12/2561   
สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านกลาง จังหวัดลำพูน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านกลาง  21/12/2561   
สำนักงานเทศบาลตำบลเวียงยอง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ประกวดราคา จ้างเหมาจัดเก็บขนและกำจัดขยะภายในเขตเทศบาลตำบลเวียงยอง  21/12/2561   
สถานีพัฒนาที่ดินลำปาง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างคลองส่งน้ำ พื้นที่ บ้านพระเจ้าทันใจ จ.ลำปาง  21/12/2561   
มหาวิทยาลัยรามคำแหง จ.แพร่ รับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาโท โครงการรัฐศาสตรมหาบัณฑิต รุ่นที่ 1  31/12/2561   
สถานีพัฒนาที่ดินลำพูน ประกวดราคา ดำเนินการโครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำ ปีงบประมาณ 2562  25/12/2561   
ร่างประกาศประกวดราคาปรับปรุงประสิทธิภาพสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ตำบลช้างคลาน อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ระบบ เอฟ.เอ็ม. ๑ กิโลวัตต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2  20/12/2561   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน,ครุภัณฑ์บ้านงานครัว,ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่, ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  18/12/2561   
เรือนจำจังหวัดลำพูน สรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานบันทึกข้อมูล  28/12/2561   
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาลำพูน มีความประสงค์จะจ้างงานซ่อมท่อของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาลำพูน จำนวน 11 จุด  19/12/2561   
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาลำพูน มีความประสงค์จะจ้างงานซ่อมท่อเหล็กข้ามน้ำแม่กวง  20/12/2561   
สถานีพัฒนาที่ดิน ลำปาง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน พื้นที่ตำบลแม่สุก ปี 2562  20/12/2561   
ยกเลิกประกาศประกวดราคาปรับปรุงประสิทธิภาพสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ตำบลช้างคลาน อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เอกสารประกวดราคาเลขที่ 003/2562 ลงวันที่ 21 พ.ย. 2561  31/12/2561   
สหกรณ์การเกษตรฝาง จำกัด ประกวดราคาซื้อเครื่องยิงสีข้าวสาร  21/12/2561   
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำปาง จำกัด รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นนิติกร  28/12/2561   
ข่าวบริการ ข่าวรับสมัคร ข่าวประกวดราคา
ค้นหาเฉพาะ region3.prd.go.th/
ลิ้งค์ หนังสือพิมพ์ / Newspaper Links.
< ไทยรัฐ > < เดลินิวส์ > < ข่าวสด > < มติชน > < กรุงเทพธุรกิจ > < ผู้จัดการ > < ฐานเศรษฐกิจ > < เดอะเนชั่น > < ประชาชาติฯ >
< สยามธุรกิจ >  < สำนักข่าวไทย > < บางกอกโพสต์ > < ไทยโพสต์ > < เชียงใหม่นิวส์ > < ไทยนิวส์ > < Chiangmai mail > < คม ชัด ลึก >
 ติดต่อ webmaster -->>  mail to us จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734-6 , 0-5328-3740 แฟ็กซ์. 0-5328-3738
   Maps
Traffic Graph