Announcement / ข่าว ประชาสัมพันธ์
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ กรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ about us topics introduction to thailand web base e-mail
Search
with
Feeds ข่าวล้านนา RSS Feed
005201409
SELECT
กรมประชาสัมพันธ์
สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
เกี่ยวกับสปข.3
KM Zone
ภาพกิจกรรม สปข.3
ข่าวรอบเมืองเหนือ
วิเคราะห์ข่าวภาคเหนือ
ข่าวบริการ
ข่าวรับสมัคร
ข่าวประกวดราคา
Site map
วิทยุ / โทรทัศน์ในพื้นที่
NBT Chiangmai
วิทยุแห่งประเทศไทยเชียงใหม่
วิทยุแห่งประเทศไทย เชียงราย
วิทยุแห่งประเทศไทย ลำพูน
วิทยุแห่งประเทศไทย ลำปาง
วิทยุแห่งประเทศไทย พะเยา
วิทยุแห่งประเทศไทย แพร่
วิทยุแห่งประเทศไทย น่าน
วิทยุแห่งประเทศไทย แม่ฮ่องสอน
วิทยุแห่งประเทศไทย แม่สะเรียง
วิทยุแห่งประเทศไทย ฝาง
วิทยุเพื่อการศึกษา ลำปาง
วิทยุเพื่อการศึกษา แม่ฮ่องสอน
ประชาสัมพันธ์จังหวัด
เชียงใหม่
เชียงราย
ลำพูน
ลำปาง
แม่ฮ่องสอน
แพร่
พะเยา
น่าน
อุตรดิตถ์
สำนักประชาสัมพันธ์เขต ฯ
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 4
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 5
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 6
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 8
แสดงข่าวย้อนหลัง
รับแจ้งเรื่องร้องทุกข์ ศูนย์ราชการใสสะอาด สปข. 3
www.seejobcm.com
ไทยเข้มแข็ง ชนะยาเสพติดยั่งยืน
อบรมทางไกล สนง.กพ.
สำนักงบประมาณ
Local newspaper in English of Chiang Mai.
http://www.cm108.com/ เว็บไซด์ เชียงใหม่ 108  เว็บไซด์ ชุมชนออนไลน์เชียงใหม่
ศูนย์ประสานงาน ความปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์
มาตรการในการขจัดความยากจน
ท่องเน็ตอย่างปลอดภัย
ใช้ Firefox 3

The best Firefox yet download now!
ยุทธศาตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน
รายชื่อสื่อมวลชน 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน
ข่าว ประชาสัมพันธ์
บันทึกข้อมูลวันที่ 25 กรกฎาคม 2561 / 16:34:55     โดย : สวท.พะเยา
   
ศาลจังหวัดพะเยา ขอเชิญชวนผู้มีคดีเกี่ยวกับกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาเข้าร่วม โครงการ “ร่วมใจไกล่เกลี่ย คดีกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (ก.ย.ศ.)” ช่วงเดือนสิงหาคม 2561 เวลา 08.30 - 16.30 น. ดังนี้- วันเสาร์ที่ 4 สิงหาคม 2561 - วันอาทิตย์ที่ 5 สิงหาคม 2561 - วันเสาร์ที่ 25 สิงหาคม 2561 - วันอาทิตย์ที่ 26 สิงหาคม 2561คู่ความที่เข้าร่วมโครงการจะไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น และหากไม่สามารถมาศาลด้วยตนเองตามวันและเวลาที่กำหนดในหมายศาล ขอให้ท่านมอบหมายให้บุคคลอื่นมาแทนได้ โดยทำเป็นหนังสือมอบอำนาจ พร้อมกับแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้มอบและผู้รับมอบพร้อมรับรองสำเนาเอกสารถูกต้องทุกฉบับด้วยตนเองหากมีข้อสงสัยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทื่ ศูนย์ไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาทศาลจังหวัดพะเยา โทรศัพท์ 0-5443-1011, 08-1841-5218 ในวันและเวลาราชการ


ข่าวประชาสัมพันธ์ จาก : ศาลจังหวัดพะเยา
สิ้นสุดวันที่ : 26 สิงหาคม พ.ศ. 2561

< B A C K >
บริการประชาสัมพันธ์
หัวข้อหมดเขต  
ขอเชิญส่งประกวดแม่หญิงสะเปาแก้ว-แม่หญิงสะเปาคำ ในงานประเพณีลอยกระทงจังหวัดลำปาง “ล่องสะเปาจาวละกอน”  16/11/2561   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง ขายทอดตลาดรถยนต์ชำรุด จำนวน 11 คัน  29/10/2561   
แขวงทางหลวงลำปางที่ 1 จัดกิจกรรมรับฟังความคิดเห็นสร้างเครือข่ายภาคประชาชน  26/10/2561   
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 5 จังหวัดเชียงใหม่ ขายทอดตลาดทรัพย์สิน จำนวน 16 รายการ   30/10/2561   
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 5 ประกาศขายทอดตลาดทรัพย์สิน จำนวน 16 รายการ  30/10/2561   
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพะเยา มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภททั่วไป   25/10/2561   
จังหวัดพะเยา มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ   25/10/2561   
เรือนจำอำเภอฝางรับสมัครพนักงานขับรถยนต์  30/10/2561   
สำนักงานเทศบาลตำบลตลาดขวัญ ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการกำจัดขยะ ประจำปีงบประมาณ 2562   24/10/2561   
โรงพยาบาลสวนปรุงรับสมัครงาน  31/10/2561   
รับสมัครเจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการเพื่อช่วยเสริมการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2562  22/10/2561   
สำนักบริิหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 ประกาศการขายทอดตลาดครุภัณฑ์เก่าที่ชำรุด จำนวน 2 รายการ  30/10/2561   
สวท.แม่ฮ่องสอน สปข.3 เชียงใหม่ ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา   31/10/2561   
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว  26/10/2561   
สำนักประชาสัมพันธ์ เขต 3 ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว  26/10/2561   
ข่าวบริการ ข่าวรับสมัคร ข่าวประกวดราคา
ค้นหาเฉพาะ region3.prd.go.th/
ลิ้งค์ หนังสือพิมพ์ / Newspaper Links.
< ไทยรัฐ > < เดลินิวส์ > < ข่าวสด > < มติชน > < กรุงเทพธุรกิจ > < ผู้จัดการ > < ฐานเศรษฐกิจ > < เดอะเนชั่น > < ประชาชาติฯ >
< สยามธุรกิจ >  < สำนักข่าวไทย > < บางกอกโพสต์ > < ไทยโพสต์ > < เชียงใหม่นิวส์ > < ไทยนิวส์ > < Chiangmai mail > < คม ชัด ลึก >
 ติดต่อ webmaster -->>  mail to us จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734-6 , 0-5328-3740 แฟ็กซ์. 0-5328-3738
   Maps
Traffic Graph