Announcement / ข่าว ประชาสัมพันธ์
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ กรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ about us topics introduction to thailand web base e-mail
Search
with
Feeds ข่าวล้านนา RSS Feed
005270642
SELECT
กรมประชาสัมพันธ์
สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
เกี่ยวกับสปข.3
KM Zone
ภาพกิจกรรม สปข.3
ข่าวรอบเมืองเหนือ
วิเคราะห์ข่าวภาคเหนือ
ข่าวบริการ
ข่าวรับสมัคร
ข่าวประกวดราคา
Site map
วิทยุ / โทรทัศน์ในพื้นที่
NBT Chiangmai
วิทยุแห่งประเทศไทยเชียงใหม่
วิทยุแห่งประเทศไทย เชียงราย
วิทยุแห่งประเทศไทย ลำพูน
วิทยุแห่งประเทศไทย ลำปาง
วิทยุแห่งประเทศไทย พะเยา
วิทยุแห่งประเทศไทย แพร่
วิทยุแห่งประเทศไทย น่าน
วิทยุแห่งประเทศไทย แม่ฮ่องสอน
วิทยุแห่งประเทศไทย แม่สะเรียง
วิทยุแห่งประเทศไทย ฝาง
วิทยุเพื่อการศึกษา ลำปาง
วิทยุเพื่อการศึกษา แม่ฮ่องสอน
ประชาสัมพันธ์จังหวัด
เชียงใหม่
เชียงราย
ลำพูน
ลำปาง
แม่ฮ่องสอน
แพร่
พะเยา
น่าน
อุตรดิตถ์
สำนักประชาสัมพันธ์เขต ฯ
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 4
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 5
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 6
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 8
แสดงข่าวย้อนหลัง
รับแจ้งเรื่องร้องทุกข์ ศูนย์ราชการใสสะอาด สปข. 3
www.seejobcm.com
ไทยเข้มแข็ง ชนะยาเสพติดยั่งยืน
อบรมทางไกล สนง.กพ.
สำนักงบประมาณ
Local newspaper in English of Chiang Mai.
http://www.cm108.com/ เว็บไซด์ เชียงใหม่ 108  เว็บไซด์ ชุมชนออนไลน์เชียงใหม่
ศูนย์ประสานงาน ความปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์
มาตรการในการขจัดความยากจน
ท่องเน็ตอย่างปลอดภัย
ใช้ Firefox 3

The best Firefox yet download now!
ยุทธศาตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน
รายชื่อสื่อมวลชน 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน
ข่าว ประชาสัมพันธ์
บันทึกข้อมูลวันที่ 9 ตุลาคม 2561 / 12:35:33     โดย : ส.ปชส.เชียงใหม่
   ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ
ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ ได้ดำเนินการประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น 2,850,000 บาท ตามรายการดังนี้ เครื่องโครมาโตกราฟชนิดของเหลวประสิทธภาพสูง พร้อมชุดอุปกรณ์บนเครื่อง (HPLC) จำนวน 1 เครื่อง และเครื่องปั่นเหวี่ยงชนิดควบคุมอุรหภูมิแบบตั้งโต๊ะ (Refrigerate centrifuge) จำนวน 1 เครื่อง ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสาร โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้างถาครัฐอิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่ 16 ตุลาคม 2561 หรือสามารถดูรายละเอียดได้ที่ www.doa.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือหมายเลขโทรศัพท์ 053-114113-6 ในวันและเวลาราชการ


ข่าวประชาสัมพันธ์ จาก : ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่
สิ้นสุดวันที่ : 16 ตุลาคม พ.ศ. 2561

< B A C K >
บริการประชาสัมพันธ์
หัวข้อหมดเขต  
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำปาง มีความประสงค์จะขายทอดตลาดพัสดุชำรุด  08/07/2562   
โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง มีความประสงค์จะดำเนินการขายทอดตลาด ครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ และหมดความจำเป็นใช้ในราชการ จำนวน 182 รายการ  27/06/2562   
เทศบาลตำบลเวียงลอ มีความประสงค์จะดำเนินการขายพัสดุ ประเภทครุภัณฑ์ที่ชำรุดและเสื่อมสภาพของปีงบประมาณ 2561 ด้วยวิธีการขายทอดตลาด   27/06/2562   
เทศบาลตำบลบ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้ว ประตู ป้ายชื่อโรงเรียนและศพด. ด้วยวิธีทางอีเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 โครงการ   25/06/2562   
ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงราย ขายทอดตลาดวัสดุชำรุด จำนวน 46 รายการ  27/06/2562   
สหกรณ์จังหวัดแพร่ มีความประสงค์ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด/เสื่อมสภาพ รายการรถยนต์ราชการ จำนวน 2 คัน   27/06/2562   
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงรางระบายน้ำ คสล. ถนนสาย พร.ถ.1-0031 บ้านนาแหลม  25/06/2562   
โรงพยาบาลแพร่ กำหนดขายทอดตลาดครุภัณฑ์โรงงาน จำนวน 2 รายการ   27/06/2562   
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๖ ประกาศขายทอดตลาดสิ่งปลูกสร้างพร้อมรื้อถอน  27/06/2562   
ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ มีความประสงค์จะประกวดราคาก่อสร้างฝายหินกล่องเกเบี้ยนลำห้วยแม่สอง หมู่ที่ 11 ตำบลเตาปูน อำเภอสอง จังหวัดแพร่  30/07/2562   
ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการหยาดฝน จังหวัดเชียงใหม่ รับสมัครคนพิการเข้ารับการฝึกอาชีพ ประจำปี 2563   30/09/2562   
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ รับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดอื่น  28/06/2562   
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่รับสมมัครบุคคลเข้าศึก  28/06/2562   
ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการหยาดฝนเปิดรับสมัครคนพิการเข้ารับการฝึกอาชีพ  31/08/2562   
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่1 เชียงใหม่ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป  28/06/2562   
ข่าวบริการ ข่าวรับสมัคร ข่าวประกวดราคา
ค้นหาเฉพาะ region3.prd.go.th/
ลิ้งค์ หนังสือพิมพ์ / Newspaper Links.
< ไทยรัฐ > < เดลินิวส์ > < ข่าวสด > < มติชน > < กรุงเทพธุรกิจ > < ผู้จัดการ > < ฐานเศรษฐกิจ > < เดอะเนชั่น > < ประชาชาติฯ >
< สยามธุรกิจ >  < สำนักข่าวไทย > < บางกอกโพสต์ > < ไทยโพสต์ > < เชียงใหม่นิวส์ > < ไทยนิวส์ > < Chiangmai mail > < คม ชัด ลึก >
 ติดต่อ webmaster -->>  mail to us จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734-6 , 0-5328-3740 แฟ็กซ์. 0-5328-3738
   Maps
Traffic Graph