Announcement / ข่าว ประชาสัมพันธ์
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ กรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ about us topics introduction to thailand web base e-mail
Search
with
Feeds ข่าวล้านนา RSS Feed
005221401
SELECT
กรมประชาสัมพันธ์
สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
เกี่ยวกับสปข.3
KM Zone
ภาพกิจกรรม สปข.3
ข่าวรอบเมืองเหนือ
วิเคราะห์ข่าวภาคเหนือ
ข่าวบริการ
ข่าวรับสมัคร
ข่าวประกวดราคา
Site map
วิทยุ / โทรทัศน์ในพื้นที่
NBT Chiangmai
วิทยุแห่งประเทศไทยเชียงใหม่
วิทยุแห่งประเทศไทย เชียงราย
วิทยุแห่งประเทศไทย ลำพูน
วิทยุแห่งประเทศไทย ลำปาง
วิทยุแห่งประเทศไทย พะเยา
วิทยุแห่งประเทศไทย แพร่
วิทยุแห่งประเทศไทย น่าน
วิทยุแห่งประเทศไทย แม่ฮ่องสอน
วิทยุแห่งประเทศไทย แม่สะเรียง
วิทยุแห่งประเทศไทย ฝาง
วิทยุเพื่อการศึกษา ลำปาง
วิทยุเพื่อการศึกษา แม่ฮ่องสอน
ประชาสัมพันธ์จังหวัด
เชียงใหม่
เชียงราย
ลำพูน
ลำปาง
แม่ฮ่องสอน
แพร่
พะเยา
น่าน
อุตรดิตถ์
สำนักประชาสัมพันธ์เขต ฯ
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 4
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 5
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 6
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 8
แสดงข่าวย้อนหลัง
รับแจ้งเรื่องร้องทุกข์ ศูนย์ราชการใสสะอาด สปข. 3
www.seejobcm.com
ไทยเข้มแข็ง ชนะยาเสพติดยั่งยืน
อบรมทางไกล สนง.กพ.
สำนักงบประมาณ
Local newspaper in English of Chiang Mai.
http://www.cm108.com/ เว็บไซด์ เชียงใหม่ 108  เว็บไซด์ ชุมชนออนไลน์เชียงใหม่
ศูนย์ประสานงาน ความปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์
มาตรการในการขจัดความยากจน
ท่องเน็ตอย่างปลอดภัย
ใช้ Firefox 3

The best Firefox yet download now!
ยุทธศาตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน
รายชื่อสื่อมวลชน 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน
ข่าว ประชาสัมพันธ์
บันทึกข้อมูลวันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 / 13:56:10     โดย : สวท.ลำปาง
   ประกันสังคมจังหวัดลำปาง เริ่มประกาศใช้พระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 ในราชกิจจานุเบกษา
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดลำปาง ได้ประกาศใช้พระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 ในราชกิจจานุเบกษา ซึ่งมีผลบังคับใช้วันที่ 9 ธันวาคม 2561 โดยมีการเพิ่มอัตราการจ่ายค่ารักษาพยาบาล ค่าฟื้นฟูสมรรถภาพในการทำงานและอื่น รวมทั้งขยายความคุ้มครองแก่ลูกจ้างของส่วนราชการ ลูกจ้างซึ่งทำงานในองค์กรของนายจ้างที่มิได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหาผลกำไรทางเศรษฐกิจ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานประกันสังคมจังหวัดลำปาง ทางโทรศัพท์ 0-5426-5018-20 หรือสวยด่วนประกันสังคม 1506


ข่าวประชาสัมพันธ์ จาก : สำนักงานประกันสังคมจังหวัดลำปาง
สิ้นสุดวันที่ : 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561

< B A C K >
บริการประชาสัมพันธ์
หัวข้อหมดเขต  
สมาคมข้าราชการบำเหน็จบำนาญจังหวัดพะเยา กำหนดจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561  21/01/2562   
ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการหยาดฝน ขายทอดตลาดพัสดุเป็นรายชิ้น 9 รายการ และพัสดุชำรุด 52 รายการ  28/01/2562   
สำนักงานขนส่งจังหวัดพะเยา มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างลูกจ้างเหมาบริการ จำนวน 1 อัตรา  25/01/2562   
ประกาศรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภาษีและเร่งรัดภาษีอากรค้าง 1 อัตรา  01/02/2562   
ศาลจังหวัดเชียงใหม่ ประกาศขายทอดตลาดพัสดุที่ได้จากการรื้อถอนอาคาร หรือสิ่งก่อสร้าง  24/01/2562   
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑๐ลำปาง รับสมัครเยาวชนเข้าแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ ๒๘ ระดับภาค  31/05/2562   
จังหวัดลำปางเปิดประมูลให้เอกชนลงทุนจัดสร้างและบริหารโครงการโครงการ“บ้านคนไทยประชารัฐ”  10/03/2562   
แขวงทางหลวงลำปางที่๑ กรมทางหลวงมีความประสงค์ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสื่อมสภาพ ๒๐รายการ  12/02/2562   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปางมีความประสงค์ขายทอดตลาดอาคารสิ่งปลูกสร้างราชพัสดุ จำนวน ๓ หลัง  22/01/2562   
ขอเชิญเข้าร่วมใช้บริการ สาขาการนวดสวีดิช  21/01/2562   
ขอเชิญเข้าร่วมใช้บริการ สาขาการแปรรูปสมุนไพร  18/01/2562   
สำนักงานเทศบาลตำบลเวียงยอง จังหวัดลำพูน ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านใหม่วังไฮ อำเภอเมืองลำพูน  21/01/2562   
ขอเชิญเข้าร่วมใช้บริการ สาขาการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเมล็ดกาแฟ  18/01/2562   
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 แจ้งขายทอดตลาดพัสดุชำรุด จำนวน 49 รายการ   21/01/2562   
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 10 (เชียงใหม่) จะขายทอดตลาดพัสดุชำรุด จำนวน 166 รายการ  23/01/2562   
ข่าวบริการ ข่าวรับสมัคร ข่าวประกวดราคา
ค้นหาเฉพาะ region3.prd.go.th/
ลิ้งค์ หนังสือพิมพ์ / Newspaper Links.
< ไทยรัฐ > < เดลินิวส์ > < ข่าวสด > < มติชน > < กรุงเทพธุรกิจ > < ผู้จัดการ > < ฐานเศรษฐกิจ > < เดอะเนชั่น > < ประชาชาติฯ >
< สยามธุรกิจ >  < สำนักข่าวไทย > < บางกอกโพสต์ > < ไทยโพสต์ > < เชียงใหม่นิวส์ > < ไทยนิวส์ > < Chiangmai mail > < คม ชัด ลึก >
 ติดต่อ webmaster -->>  mail to us จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734-6 , 0-5328-3740 แฟ็กซ์. 0-5328-3738
   Maps
Traffic Graph