Announcement / ข่าว ประชาสัมพันธ์
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ กรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ about us topics introduction to thailand web base e-mail
Search
with
Feeds ข่าวล้านนา RSS Feed
005221393
SELECT
กรมประชาสัมพันธ์
สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
เกี่ยวกับสปข.3
KM Zone
ภาพกิจกรรม สปข.3
ข่าวรอบเมืองเหนือ
วิเคราะห์ข่าวภาคเหนือ
ข่าวบริการ
ข่าวรับสมัคร
ข่าวประกวดราคา
Site map
วิทยุ / โทรทัศน์ในพื้นที่
NBT Chiangmai
วิทยุแห่งประเทศไทยเชียงใหม่
วิทยุแห่งประเทศไทย เชียงราย
วิทยุแห่งประเทศไทย ลำพูน
วิทยุแห่งประเทศไทย ลำปาง
วิทยุแห่งประเทศไทย พะเยา
วิทยุแห่งประเทศไทย แพร่
วิทยุแห่งประเทศไทย น่าน
วิทยุแห่งประเทศไทย แม่ฮ่องสอน
วิทยุแห่งประเทศไทย แม่สะเรียง
วิทยุแห่งประเทศไทย ฝาง
วิทยุเพื่อการศึกษา ลำปาง
วิทยุเพื่อการศึกษา แม่ฮ่องสอน
ประชาสัมพันธ์จังหวัด
เชียงใหม่
เชียงราย
ลำพูน
ลำปาง
แม่ฮ่องสอน
แพร่
พะเยา
น่าน
อุตรดิตถ์
สำนักประชาสัมพันธ์เขต ฯ
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 4
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 5
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 6
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 8
แสดงข่าวย้อนหลัง
รับแจ้งเรื่องร้องทุกข์ ศูนย์ราชการใสสะอาด สปข. 3
www.seejobcm.com
ไทยเข้มแข็ง ชนะยาเสพติดยั่งยืน
อบรมทางไกล สนง.กพ.
สำนักงบประมาณ
Local newspaper in English of Chiang Mai.
http://www.cm108.com/ เว็บไซด์ เชียงใหม่ 108  เว็บไซด์ ชุมชนออนไลน์เชียงใหม่
ศูนย์ประสานงาน ความปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์
มาตรการในการขจัดความยากจน
ท่องเน็ตอย่างปลอดภัย
ใช้ Firefox 3

The best Firefox yet download now!
ยุทธศาตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน
รายชื่อสื่อมวลชน 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน
ข่าว ประชาสัมพันธ์
บันทึกข้อมูลวันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 / 13:19:19     โดย : ส.ปชส.เชียงใหม่
   สำนักงานเทศบาลตำบลสันนาเม็ง ประกาศประกวดราคาจ้าง โครงการจ้างเหมาจัดเก็บและกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลภายในตำบลสันนาเม็ง
สำนักงานเทศบาลตำบลสันนาเม็ง ประกาศประกวดราคาจ้าง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจ้างเหมาจัดเก็บและกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลภายในตำบลสันนาเม็ง โดยทำการจัดเก็บตั้งแต่เดือนธันวาคม 2561-เดือนกันยายน 2562 รวมระยเวลา 10 เดือน ทั้งนี้ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.sannameng.go.th หริือ www.gprocurement.go.th หรือหมายเลขโทรศัพท์ 053-038140 ในวันและเวลาราชการ


ข่าวประชาสัมพันธ์ จาก : สำนักงานเทศบาลตำบลสันนาเม็ง
สิ้นสุดวันที่ : 09 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

< B A C K >
บริการประชาสัมพันธ์
หัวข้อหมดเขต  
ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการหยาดฝน ขายทอดตลาดพัสดุเป็นรายชิ้น 9 รายการ และพัสดุชำรุด 52 รายการ  28/01/2562   
สำนักงานขนส่งจังหวัดพะเยา มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างลูกจ้างเหมาบริการ จำนวน 1 อัตรา  25/01/2562   
ประกาศรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภาษีและเร่งรัดภาษีอากรค้าง 1 อัตรา  01/02/2562   
ศาลจังหวัดเชียงใหม่ ประกาศขายทอดตลาดพัสดุที่ได้จากการรื้อถอนอาคาร หรือสิ่งก่อสร้าง  24/01/2562   
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑๐ลำปาง รับสมัครเยาวชนเข้าแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ ๒๘ ระดับภาค  31/05/2562   
จังหวัดลำปางเปิดประมูลให้เอกชนลงทุนจัดสร้างและบริหารโครงการโครงการ“บ้านคนไทยประชารัฐ”  10/03/2562   
แขวงทางหลวงลำปางที่๑ กรมทางหลวงมีความประสงค์ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสื่อมสภาพ ๒๐รายการ  12/02/2562   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปางมีความประสงค์ขายทอดตลาดอาคารสิ่งปลูกสร้างราชพัสดุ จำนวน ๓ หลัง  22/01/2562   
ขอเชิญเข้าร่วมใช้บริการ สาขาการนวดสวีดิช  21/01/2562   
ขอเชิญเข้าร่วมใช้บริการ สาขาการแปรรูปสมุนไพร  18/01/2562   
สำนักงานเทศบาลตำบลเวียงยอง จังหวัดลำพูน ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านใหม่วังไฮ อำเภอเมืองลำพูน  21/01/2562   
ขอเชิญเข้าร่วมใช้บริการ สาขาการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเมล็ดกาแฟ  18/01/2562   
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 แจ้งขายทอดตลาดพัสดุชำรุด จำนวน 49 รายการ   21/01/2562   
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 10 (เชียงใหม่) จะขายทอดตลาดพัสดุชำรุด จำนวน 166 รายการ  23/01/2562   
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับมูลนิธิบัวหลวง (ธนาคารกรุงเทพ) ขอเชิญผู้สนใจส่งผลงานเข้าประกวดในหัวข้อ “สิ่งประดิษฐ์ เครื่องจักรกล พลังงาน และสิ่งแวดล้อม เพื่อการเกษตร ประจำปี ๒๕๖๒”  28/02/2562   
ข่าวบริการ ข่าวรับสมัคร ข่าวประกวดราคา
ค้นหาเฉพาะ region3.prd.go.th/
ลิ้งค์ หนังสือพิมพ์ / Newspaper Links.
< ไทยรัฐ > < เดลินิวส์ > < ข่าวสด > < มติชน > < กรุงเทพธุรกิจ > < ผู้จัดการ > < ฐานเศรษฐกิจ > < เดอะเนชั่น > < ประชาชาติฯ >
< สยามธุรกิจ >  < สำนักข่าวไทย > < บางกอกโพสต์ > < ไทยโพสต์ > < เชียงใหม่นิวส์ > < ไทยนิวส์ > < Chiangmai mail > < คม ชัด ลึก >
 ติดต่อ webmaster -->>  mail to us จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734-6 , 0-5328-3740 แฟ็กซ์. 0-5328-3738
   Maps
Traffic Graph