Candidature / ข่าว รับสมัคร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ กรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ about us topics introduction to thailand web base e-mail
Search
with
Feeds ข่าวล้านนา RSS Feed
005327888
SELECT
กรมประชาสัมพันธ์
สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
เกี่ยวกับสปข.3
KM Zone
ภาพกิจกรรม สปข.3
ข่าวรอบเมืองเหนือ
วิเคราะห์ข่าวภาคเหนือ
ข่าวบริการ
ข่าวรับสมัคร
ข่าวประกวดราคา
Site map
วิทยุ / โทรทัศน์ในพื้นที่
NBT Chiangmai
วิทยุแห่งประเทศไทยเชียงใหม่
วิทยุแห่งประเทศไทย เชียงราย
วิทยุแห่งประเทศไทย ลำพูน
วิทยุแห่งประเทศไทย ลำปาง
วิทยุแห่งประเทศไทย พะเยา
วิทยุแห่งประเทศไทย แพร่
วิทยุแห่งประเทศไทย น่าน
วิทยุแห่งประเทศไทย แม่ฮ่องสอน
วิทยุแห่งประเทศไทย แม่สะเรียง
วิทยุแห่งประเทศไทย ฝาง
วิทยุเพื่อการศึกษา ลำปาง
วิทยุเพื่อการศึกษา แม่ฮ่องสอน
ประชาสัมพันธ์จังหวัด
เชียงใหม่
เชียงราย
ลำพูน
ลำปาง
แม่ฮ่องสอน
แพร่
พะเยา
น่าน
อุตรดิตถ์
สำนักประชาสัมพันธ์เขต ฯ
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 4
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 5
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 6
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 8
แสดงข่าวย้อนหลัง
รับแจ้งเรื่องร้องทุกข์ ศูนย์ราชการใสสะอาด สปข. 3
www.seejobcm.com
ไทยเข้มแข็ง ชนะยาเสพติดยั่งยืน
อบรมทางไกล สนง.กพ.
สำนักงบประมาณ
Local newspaper in English of Chiang Mai.
http://www.cm108.com/ เว็บไซด์ เชียงใหม่ 108  เว็บไซด์ ชุมชนออนไลน์เชียงใหม่
ศูนย์ประสานงาน ความปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์
มาตรการในการขจัดความยากจน
ท่องเน็ตอย่างปลอดภัย
ใช้ Firefox 3

The best Firefox yet download now!
ยุทธศาตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน
รายชื่อสื่อมวลชน 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน
ข่าว รับสมัคร
บันทึกข้อมูลวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 / 13:55:26     โดย : สวท.ลำปาง
   สำนักงานเทศบาลตำบลห้างฉัตร จังหวัดลำปาง รับสมัครพนักงาน จำนวน 4 อัตรา
สำนักงานเทศบาลตำบลห้างฉัตร จังหวัดลำปาง มีความประสงค์จะดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคล เพื่อจัดจ้างพนักงานจ้างเทศบาลตำบลห้างฉัตร ประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 3 ตำแหน่ง 4 อัตรา แบ่งเป็นประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งผู้ช่วยนางช่างโยธา จำนวน 1 อัตรา ประเภทพนักงานจ้างเหมาทั่วไป ตำแหน่ง คนงานทั่วไป จำนวน 2 อัตรา ผู้ที่สนใจสามารถสมัครได้ที่ ห้องสำนักงานปลัดเทศบาล ชั้น 2 งานเจ้าหน้าที่ สำนักงานปลัด สำนักงานเทศบาลตำบลห้างฉัตร จ.ลำปาง ระหว่างวันที่ 14-25 พฤศจิกายน 2562 ในวันและเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 0 5426 9429 หรือเว็บไซต์ www.hangchat.go.th


ข่าวรับสมัคร จาก : สำนักงานเทศบาลตำบลห้างฉัตร
สิ้นสุดวันที่ : 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

< B A C K >
บริการประชาสัมพันธ์
หัวข้อหมดเขต  
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเสด็จ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 ตำแหน่ง นักการภารโรง จำนวน 1 อัตรา  02/12/2562   
สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขา จังหวัดลำพูน รับสมัครสอบแข่งขันบุคคล เพื่อเป็นลูกจ้างของสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร จำนวน 1 อัตรา   22/11/2562   
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพะเยา มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคลากรเพื่อเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา   25/11/2562   
สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง รับสมัครรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป  24/11/2562   
แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 กรมทางหลวง มีความประสงค์ขายทอดตลาดเครื่องจักร / ยานพาหนะชำรุด เสื่อมสภาพ จำนวน 38 รายการ  28/11/2562   
ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบริการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  30/09/2563   
ขายทอดตลาดพัสดุ-ครุภัณฑ์สำนักงาน  26/11/2562   
แขวงทางหลวงน่านที่1 ต.ดู่ใต้ อ.เมือง จ.น่าน ประกาศขายทอดตลาดเครื่องจักรกล จำนวน 33 รายการ  02/12/2562   
องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่นสรรหาผู้ทำหน้าที่ประกอบอาหารกลางวัน  22/11/2562   
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่น่าน อาคารศาลากลางจังหวัดน่าน(หลังใหม่) ชั้น 4 ถนนน่าน-พะเยา ต.ไชยสถาน อ.เมืองน่าน จ.น่าน เปิดประมูลหาผู้ลงทุนโครงการพัฒนาที่ดินราชพัสดุ จำนวน 1 แปลง  26/11/2562   
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ลำพูน ขายทอดตลาดพัสดุ-ครุภัณฑ์ สำนักงาน ของสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่ทา   26/11/2562   
ขายทอดตลาดพัสดุ-ครุภัณฑ์สำนักงาน  21/11/2562   
ขายทอดตลาดพัสดุ-ครุภัณฑ์สำนักงาน  26/11/2562   
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ลำพูน ขายทอดตลาดพัสดุ-ครุภัณฑ์ สำนักงาน ของสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านโฮ่ง  26/11/2562   
สำนักงานเทศบาลตำบลห้างฉัตร จังหวัดลำปาง รับสมัครพนักงาน จำนวน 4 อัตรา  25/11/2562   
ข่าวบริการ ข่าวรับสมัคร ข่าวประกวดราคา
ค้นหาเฉพาะ region3.prd.go.th/
ลิ้งค์ หนังสือพิมพ์ / Newspaper Links.
< ไทยรัฐ > < เดลินิวส์ > < ข่าวสด > < มติชน > < กรุงเทพธุรกิจ > < ผู้จัดการ > < ฐานเศรษฐกิจ > < เดอะเนชั่น > < ประชาชาติฯ >
< สยามธุรกิจ >  < สำนักข่าวไทย > < บางกอกโพสต์ > < ไทยโพสต์ > < เชียงใหม่นิวส์ > < ไทยนิวส์ > < Chiangmai mail > < คม ชัด ลึก >
 ติดต่อ webmaster -->>  mail to us จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734-6 , 0-5328-3740 แฟ็กซ์. 0-5328-3738
   Maps
Traffic Graph