Announcement / ข่าว ประชาสัมพันธ์
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ กรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ about us topics introduction to thailand web base e-mail
Search
with
Feeds ข่าวล้านนา RSS Feed
005331800
SELECT
กรมประชาสัมพันธ์
สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
เกี่ยวกับสปข.3
KM Zone
ภาพกิจกรรม สปข.3
ข่าวรอบเมืองเหนือ
วิเคราะห์ข่าวภาคเหนือ
ข่าวบริการ
ข่าวรับสมัคร
ข่าวประกวดราคา
Site map
วิทยุ / โทรทัศน์ในพื้นที่
NBT Chiangmai
วิทยุแห่งประเทศไทยเชียงใหม่
วิทยุแห่งประเทศไทย เชียงราย
วิทยุแห่งประเทศไทย ลำพูน
วิทยุแห่งประเทศไทย ลำปาง
วิทยุแห่งประเทศไทย พะเยา
วิทยุแห่งประเทศไทย แพร่
วิทยุแห่งประเทศไทย น่าน
วิทยุแห่งประเทศไทย แม่ฮ่องสอน
วิทยุแห่งประเทศไทย แม่สะเรียง
วิทยุแห่งประเทศไทย ฝาง
วิทยุเพื่อการศึกษา ลำปาง
วิทยุเพื่อการศึกษา แม่ฮ่องสอน
ประชาสัมพันธ์จังหวัด
เชียงใหม่
เชียงราย
ลำพูน
ลำปาง
แม่ฮ่องสอน
แพร่
พะเยา
น่าน
อุตรดิตถ์
สำนักประชาสัมพันธ์เขต ฯ
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 4
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 5
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 6
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 8
แสดงข่าวย้อนหลัง
รับแจ้งเรื่องร้องทุกข์ ศูนย์ราชการใสสะอาด สปข. 3
www.seejobcm.com
ไทยเข้มแข็ง ชนะยาเสพติดยั่งยืน
อบรมทางไกล สนง.กพ.
สำนักงบประมาณ
Local newspaper in English of Chiang Mai.
http://www.cm108.com/ เว็บไซด์ เชียงใหม่ 108  เว็บไซด์ ชุมชนออนไลน์เชียงใหม่
ศูนย์ประสานงาน ความปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์
มาตรการในการขจัดความยากจน
ท่องเน็ตอย่างปลอดภัย
ใช้ Firefox 3

The best Firefox yet download now!
ยุทธศาตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน
รายชื่อสื่อมวลชน 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน
ข่าว ประชาสัมพันธ์
บันทึกข้อมูลวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 / 10:24:31     โดย : ส.ปชส.เชียงใหม่
   ขายทอดตลาดพัสดุ-ครุภัณฑ์สำนักงาน
กรมสรรพากร โดยสำนักงานสรรพากรพื้นที่ลำพูน จะดำเนินการขายทอดตลาดพัสดุ-ครุภัณฑ์สำนักงานที่ชำรุดเสื่อมสภาพ ซึ่งหมดความจำเป็นต้องใช้ในราชการของสำนักงานสรรพากรพื้นที่ลำพูน จำนวน ๑๒๙ รายการ วัสดุเหลือใช้จำนวน ๒ รายการ
กำหนดวันดูสภาพพัสดุ-ครุภัณฑ์สำนักงานและวันขายทอดตลาดเป็นวันเดียวกัน คือวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ได้ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๐๙.๓๐ น. ณ บ้านพักสรรพากรพื้นที่ลำพูน ตั้งอยู่เลขที่ ๓๑๕ ถนนรอบเมืองใน ตำบลในเมือง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน โดยจพเริ่มลงทะเบียนเข้าสู้ราคาได้ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. - ๐๙.๔๕ น. และจะเริ่มการประมูลราคาในวันเดียวกันตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป
สนใจติดต่อสอบถามหรือขอทราบรายละเอียดได้ที่สำนักงานสรรพากรพื้นที่ลำพูน เลขที่ ๒๒๒ หมู่ ๓ ถนนหน้าวัดพระยืน ตำบลเวียงยอง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ๕๑๐๐๐ โทร. ๐-๕๓๕๖-๑๔๖๙ ต่อ ๓๐๒


ข่าวประชาสัมพันธ์ จาก : สำนักงานสรรพากรพื้นที่ลำพูน
สิ้นสุดวันที่ : 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

< B A C K >
บริการประชาสัมพันธ์
หัวข้อหมดเขต  
การรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งเป็นผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำปาง  06/01/2563   
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำปาง มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาสมทบ  04/01/2563   
สำนักงานเทศบาลนครลำปาง มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนบุญวาทย์ ตั้งแต่บริเวณห้าแยกหอนาฬิกา ถึงหน้าโรงเรียนเทศบาล 3  10/12/2562   
ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ การแต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานเดินวิ่งการกุศลระดมทุนเพื่อฟื้นฟูต้นยางให้มีสุขภาพดี  26/01/2563   
คณะสัตวแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการสุขภาพสัตว์ภาคเหนือ ประจำปี 2562  11/12/2562   
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรม "สนุกคลุกสวน"(Nature based Playground)  06/06/2563   
ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ลำปาง จะดำเนินการจำหน่ายโคคัดออก จำนวน 12 ตัว  11/12/2562   
สำนักงานเทศบาลตำบลหนองล่อง จังหวัดลำพูน ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 6 รายการ  06/12/2562   
องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสวกขอเชิญเที่ยวงานของดีบ่อสวก  29/12/2562   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 1 มีความประสงค์จะขายทอดตลาดสิ่งปลูกสร้าง  10/12/2562   
สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดแม่ฮ่องสอนแจ้งเปลี่ยนแปลงที่อยู่สำนักงานแห่งใหม่  27/11/2563   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 ประกาศขายทอดตลาดสิ่งปลูกสร้าง  12/12/2562   
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ลำพูน ขายทอดตลาดพัสดุ-ครุภัณฑ์ สำนักงาน ของสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองลำพูน  09/12/2562   
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลจางเหนือ รับสมัครพนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง 1 ตำแหน่ง  08/12/2562   
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ลำพูน ทำการขายทอดตลาดพัสดุ - คุรุภัณฑ์  09/12/2562   
ข่าวบริการ ข่าวรับสมัคร ข่าวประกวดราคา
ค้นหาเฉพาะ region3.prd.go.th/
ลิ้งค์ หนังสือพิมพ์ / Newspaper Links.
< ไทยรัฐ > < เดลินิวส์ > < ข่าวสด > < มติชน > < กรุงเทพธุรกิจ > < ผู้จัดการ > < ฐานเศรษฐกิจ > < เดอะเนชั่น > < ประชาชาติฯ >
< สยามธุรกิจ >  < สำนักข่าวไทย > < บางกอกโพสต์ > < ไทยโพสต์ > < เชียงใหม่นิวส์ > < ไทยนิวส์ > < Chiangmai mail > < คม ชัด ลึก >
 ติดต่อ webmaster -->>  mail to us จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734-6 , 0-5328-3740 แฟ็กซ์. 0-5328-3738
   Maps
Traffic Graph