ข่าว ประกวดราคา
บันทึกข้อมูลวันที่ 27 มีนาคม 2557 / 13:53:08     โดย : ส.ปชส.เชียงใหม่
   กรมป่าไม้ ขายทอดตลาดครุภัณฑ์เสื่อมสภาพ จำนวน 62 รายการ
ด้วยกรมป่าไม้ มีความประสงค์จะขายทอดตลาดครุภัณฑ์เสื่อมสภาพ จำนวน 62 รายการ ซึ่งครุภัณฑ์ดังกล่าวได้เก็บรักษาไว้ที่สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 (เชียงใหม่) และหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ชม.16 (แม่นาฮ่อง), ชม.22 (แม่ตื่น), ชม.25 (น้ำยอน), ชม.28 (สบวาก), ชม.33 (ห้วยส้ม), ลพ.3 (ทาชมพู) และ ลพ.5 (แม่อาว)
กำหนดดูสภาพครุภัณฑ์ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 24 เมษายน 2557 ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น. ณ จัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 (เชียงใหม่)
กำหนดวันลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประมูลในวันที่ 25 เมษายน 2557 ระหว่างเวลา 08.30-09.30 น. ณ อาคารห้องประชุมสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 (เชียงใหม่)
กำหนดวันขายทอดตลาดในวันที่ 25 เมษายน 2557 ตั้งแต่เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป ณ อาคารห้องประชุมสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 (เชียงใหม่)
ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่งานพัสดุ ส่วนอำนวยการ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 (เชียงใหม่) หมายเลขโทรศัพท์ 0-5382-0778 ในวันและเวลาราชการ หรือ www.forest.go.th


ข่าวประกวดราคา จาก : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่
สิ้นสุดวันที่ : 27 มีนาคม พ.ศ. 2557