ข่าว รับสมัคร
บันทึกข้อมูลวันที่ 26 กันยายน 2560 / 10:56:11     โดย : ส.ปชส.ลำปาง
   ศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ ลำปาง เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561
ศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ ลำปาง เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 สำหรับผู้ที่มีความสนใจในการเรียนระดับ ปวช. ในหลักสูตรพาณิชยกรรม สาขาวิชาธุระกิจค้าปลีกร้านสะดวกซื้อ โดยจะได้รับทุนการศึกษาจาก บมจ.ซีพี ออลล์ ตลอดจนจบหลักสูตร และมีรายได้ระหว่างฝึกงาน นอกจากนี้ ยังจะได้รับการบรรจุให้เป็นพนักงานเมื่อจบการศึกษา 100 %
สิทธิพิเศษสำหรับนักเรียนจบโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ได้รับเงินช่วยเหลือค่าที่พักเดือนละ 1,500 บาท ทุกเดือน ตลอด 3 ปี ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร 054-217085 มือถือ 0910048073Facebook : https://www.facebook.com/plc.lampang


ข่าวรับสมัคร จาก : ศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ ลำปาง
สิ้นสุดวันที่ : 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561