ข่าว รับสมัคร
บันทึกข้อมูลวันที่ 6 พฤศจิกายน 2560 / 10:17:19     โดย : สวท.แพร่
   โรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล จังหวัดแพร่ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง ครูผู้สอน กลุ่มวิชาเอกประถมศึกษา 1 ตำแหน่ง
โรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล จังหวัดแพร่ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง ครูผู้สอน กลุ่มวิชาเอกประถมศึกษา 1 ตำแหน่ง ผู้สนใจติดต่อขอและยื่นใบสมัครได้ที่ ห้องฝ่ายบริหารงานบุคคล โรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล จังหวัดแพร่ ตั้งแต่วันที่ 10 – 16 พฤศจิกายน 2560 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ โทร. 054-653276


ข่าวรับสมัคร จาก : โรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล จังหวัดแพร่
สิ้นสุดวันที่ : 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560