ข่าว ประชาสัมพันธ์
บันทึกข้อมูลวันที่ 6 พฤศจิกายน 2560 / 14:03:46     โดย : ส.ปชส.เชียงใหม่
   เทศบาลเมืองต้นเปา เปิดรับรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป
เทศบาลเมืองต้นเปา เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2561 จำนวน 5 อัตรา ได้แก่ พนักงานดับเพลิง จำนวน 2 อัตราและ คนงานทั่วไป จำนวน 2 อัตรา นักการ จำนวน 1 อัตรา โดยกำหนดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 8-17 พฤศจิกายน 2560 ที่ งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองต้นเปา ชั้น 2 ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. ขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ โทร 0-5333-8048-49 ต่อ 224 หรือ www.tonpao.go.th


ข่าวประชาสัมพันธ์ จาก : เทศบาลเมืองต้นเปา
สิ้นสุดวันที่ : 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560