ข่าว รับสมัคร
บันทึกข้อมูลวันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 / 11:21:20     โดย : สทท.เชียงใหม่
   ศูนย์อนามัยกลุ่มชาติพันธุ์ ชายขอบและแรงงานข้ามชาติ กรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุข จะดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ
ศูนย์อนามัยกลุ่มชาติพันธุ์ ชายขอบและแรงงานข้ามชาติ กรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุข จะดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ กลุ่มงานทั่วไป จำนวน 2 อัตราสอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 5426 9277 ต่อ 111


ข่าวรับสมัคร จาก : ศูนย์อนามัยกลุ่มชาติพันธุ์ ชายขอบและแรงงานข้ามชาติ กรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุข
สิ้นสุดวันที่ : 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560