ข่าว ประชาสัมพันธ์
บันทึกข้อมูลวันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 / 11:26:02     โดย : ส.ปชส.เชียงใหม่
   สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
จังหวัดเชียงใหม่ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการแรงงาน กลุ่มบริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา ผู้สมัครเข้ารับคัดเลือกจะต้องมีสัญชาติไทยอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี โดยสามารถสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 10 – 17 พฤศจิกายน 2560 ในวันและเวลาราชการ ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 0-5311-2744-6, 0-5311-2743 หรือทางเว็บไซต์ www.doe.go.th/chaingmaiข่าวประชาสัมพันธ์ จาก : สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่
สิ้นสุดวันที่ : 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560