ข่าว ประกวดราคา
บันทึกข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 / 15:20:28     โดย : สวท.ฝาง-เชียงใหม่
   องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์จะสรรหาผู้ทำหน้าที่ประกอบอาหารศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในเขตความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น
องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์จะสรรหาผู้ทำหน้าที่ประกอบอาหารศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในเขตความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารโครงการ ได้ที่กองศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 21 พ.ย. 60 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5388-6366 ต่อ 15 หรือทางเว็บไซต์ www.monpinfang.go.th


ข่าวประกวดราคา จาก : องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
สิ้นสุดวันที่ : 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560