ข่าว รับสมัคร
บันทึกข้อมูลวันที่ 12 พฤศจิกายน 2560 / 15:50:32     โดย : สวท.แพร่
   ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดแพร่ คัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานในตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ จำนวน 4 อัตรา
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดแพร่ สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน เปิดรับสมัครบุคคล เพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานในตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ จำนวน 4 อัตรา ค่าจ้าง 9,000 บาท/เดือนคุณสมบัติผู้สมัคร เพศชายหรือเพศหญิง อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี เป็นผู้สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าขึ้นไป ผู้สนใจเข้าสมัครคัดเลือก สามารถขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ด้วยตัวเอง รับสมัครระหว่างวันที่ 11 – 17 พฤศจิกายน 2560 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแพร่ ตำบลนาจักร อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 054-653281


ข่าวรับสมัคร จาก : ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดแพร่
สิ้นสุดวันที่ : 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560