ข่าว รับสมัคร
บันทึกข้อมูลวันที่ 12 พฤศจิกายน 2560 / 15:51:06     โดย : สวท.แพร่
   โรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล จังหวัดแพร่ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง คนครัว
โรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล จังหวัดแพร่ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง คนครัว จำนวน 1 อัตรา ค่าจ้าง 9,000 บาท ต่อเดือนผู้สนใจติดต่อขอและยื่นใบสมัครได้ที่ ห้องฝ่ายบริหารงานบุคคล โรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล จังหวัดแพร่ ตั้งแต่วันที่ 15 – 21 พฤศจิกายน 2560 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ โทร. 054-653276


ข่าวรับสมัคร จาก : โรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล จังหวัดแพร่
สิ้นสุดวันที่ : 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560