ข่าว ประชาสัมพันธ์
บันทึกข้อมูลวันที่ 12 พฤศจิกายน 2560 / 15:51:56     โดย : สวท.แพร่
   หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน กำหนดสอบความรู้ภาคทฤษฎีนักศึกษาวิชาทหาร
หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน กำหนดสอบความรู้ภาคทฤษฎีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 3 และชั้นปีที่ 5 ทั้งชายและหญิง พร้อมกันทั่วประเทศ ในวันอาทิตย์ที่ 26 พฤศจิกายน 2560 ในเวลา 07.30 น. โดยหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่ 35 กำหนดสถานที่สอบดังนี้ - นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 3 และชั้นปีที่ 5 สถานศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ์ เข้าทำการสอบที่ศูนย์สอบวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์ - นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 3 และชั้นปีที่ 5 สถานศึกษาจังหวัดแพร่ เข้าทำการสอบที่ศูนย์สอบโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่


ข่าวประชาสัมพันธ์ จาก : หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน จังหวัดแพร่
สิ้นสุดวันที่ : 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560