ข่าว รับสมัคร
บันทึกข้อมูลวันที่ 12 พฤศจิกายน 2560 / 15:53:19     โดย : สวท.แพร่
   วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป ครู จำนวน 2 อัตรา และพนักงานพัสดุ จำนวน 1 อัตรารับสมัครตั้งแต่วันที่ 13 - 17 พฤศจิกายน 2560 เวลา 08.30 น.-16.30 น. ที่งานพัฒนาบุคลากร วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่ โทรศัพท์หมายเลข 054-613-313 หรือทางเว็บไซด์ WWW.Pcat.ac.th


ข่าวรับสมัคร จาก : วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่
สิ้นสุดวันที่ : 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560