ข่าว ประชาสัมพันธ์
บันทึกข้อมูลวันที่ 12 พฤศจิกายน 2560 / 15:53:59     โดย : สวท.แพร่
   ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดแพร่ เชิญชวนเกษตรกร ผู้มีรายได้น้อย ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ "ตลาดประชารัฐ"
ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดแพร่ เชิญชวนเกษตรกร ผู้มีรายได้น้อย หาบเร่ แผงลอย วิสาหกิจชุมชน กลุ่ม OTOP กลุ่ม SMEs และผู้ประกอบการที่ไม่มีที่สถานที่ค้าขาย ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ "ตลาดประชารัฐ" เพื่อส่งเสริมให้มีพื้นที่ตลาดใหม่ ขยายพื้นที่ตลาดเดิม ประชาชนมีพื้นที่ค้าขายมากขึ้น โดยขยายผลพื้นที่เดิม ส่งเสริมผู้ประกอบการทุกกลุ่มประเภทสินค้า ทุกระดับ รวมทั้งช่วยเหลือผู้ประกอบการที่เดือดร้อนจากการไม่สถานที่ค้าขาย บูรณาการทุกหน่วยงานในรูปแบบประชารัฐผู้ประกอบการที่สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้ในระหว่างวันที่ 10 - 30 พฤศจิกายน 2560 เวลา 08.30-16.30 ไม่เว้นวันหยุดราชการ ณ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดแพร่ และศูนย์ดำรงธรรมอำเภอทุกอำเภอ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : 054-531007-8 หรือ ดูรายละเอียดได้ที่ http://korat.cdd.go.th/


ข่าวประชาสัมพันธ์ จาก : ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดแพร่
สิ้นสุดวันที่ : 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560