ข่าว ประกวดราคา
บันทึกข้อมูลวันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 / 10:41:25     โดย : สทท.เชียงใหม่
   ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ ประสงค์จะจัดหาผู้จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานสำนักงาน ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ
ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ ประสงค์จะจัดหาผู้จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานสำนักงาน ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือสอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 5393 1206


ข่าวประกวดราคา จาก : ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ
สิ้นสุดวันที่ : 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560