ข่าว ประกวดราคา
บันทึกข้อมูลวันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 / 10:52:29     โดย : สวท.เชียงราย
   มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงตากสมุนไพรพลังงานแสงอาทิตย์ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 โครงการ
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงตากสมุนไพรพลังงานแสงอาทิตย์ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 โครงการ กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2560 ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น. ผู้สนใจดูรายละเอียดได้ที่ เว๊บไซต์ www.mfu.ac.th หรือสอบถามโทรศัพท์ 0-5391-6045,50 ในวันและเวลาราชการ


ข่าวประกวดราคา จาก : มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
สิ้นสุดวันที่ : 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560