ข่าว ประกวดราคา
บันทึกข้อมูลวันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 / 10:53:16     โดย : สวท.เชียงราย
   มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 3 รายการ
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 3 รายการ กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2560 ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น. ผู้สนใจดูรายละเอียดได้ที่ เว๊บไซต์ www.mfu.ac.th หรือสอบถามโทรศัพท์ 0-5391-6045,50 ในวันและเวลาราชการ


ข่าวประกวดราคา จาก : มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
สิ้นสุดวันที่ : 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560