ข่าว ประกวดราคา
บันทึกข้อมูลวันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 / 10:57:36     โดย : สวท.เชียงราย
   ด่านตรวจคนเข้าเมืองเชียงแสน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้ว และกำแพงกันดินรอบอาคารที่ทำการ และอาคารควบคุมคนต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 โครงการ
ด่านตรวจคนเข้าเมืองเชียงแสน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้ว และกำแพงกันดินรอบอาคารที่ทำการ และอาคารควบคุมคนต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 โครงการ กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2560 ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น. ผู้สนใจดูรายละเอียดได้ที่ เว๊บไซต์ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามโทรศัพท์ 0-5379-1692-4 ในวันและเวลาราชการ


ข่าวประกวดราคา จาก : ด่านตรวจคนเข้าเมืองเชียงแสน
สิ้นสุดวันที่ : 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560