ข่าว ประกวดราคา
บันทึกข้อมูลวันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 / 14:41:58     โดย : ส.ปชส.ลำพูน
   สำนักงานเทศบาลตำบลป่าสัก จังหวัดลำพูน ประกวดราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว วัสดุถุงพลาสติกสีดำสำหรับบรรจุขยะมูลฝอย
สำนักงานเทศบาลตำบลป่าสัก จังหวัดลำพูน ประกวดราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว วัสดุถุงพลาสติกสีดำสำหรับบรรจุขยะมูลฝอยสำนักงานเทศบาลตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ประกวดราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว วัสดุถุงพลาสติกสีดำสำหรับบรรจุขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ผู้สนใจติดต่อ สำนักงานเทศบาลตำบลป่าสัก ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2560 โทร. 0-5353-7478 ในวันเวลาราชการ


ข่าวประกวดราคา จาก : สำนักงานเทศบาลตำบลป่าสัก จังหวัดลำพูน
สิ้นสุดวันที่ : 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560