ข่าว ประชาสัมพันธ์
บันทึกข้อมูลวันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 / 15:14:42     โดย : สวท.แพร่
   บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดแพร่ ได้รับแจ้งจากสถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่ ประกาศตามหามารดาเด็กหญิงศศินา ผัสดี
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดแพร่ ได้รับแจ้งจากสถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่ ประกาศตามหามารดาเด็กหญิงศศินา ผัสดี ซึ่งมารดาได้ขาดการติดต่อกับสถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์ เป็นเวลานาน หากผู้ใดพบเห็น ทราบข้อมูลหรือเบาะแสของมารดาเด็ก สามารถแจ้งได้ที่บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดแพร่ ได้ตลอด 24 ชั่วโมง หมายเลขโทรศัพท์ 054-520-743 หรือสถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ หมายเลขโทรศัพท์ 053-121-161 ในวันเวลาราชการ


ข่าวประชาสัมพันธ์ จาก : บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดแพร่
สิ้นสุดวันที่ : 30 ธันวาคม พ.ศ. 2560