ข่าว ประชาสัมพันธ์
บันทึกข้อมูลวันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 / 15:34:05     โดย : สวท.แพร่
   การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแพร่ แจ้งปิดการจ่ายน้ำเป็นการชั่วคราว เพื่อปรับปรุงระบบการจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแพร่ แจ้งปิดการจ่ายน้ำเป็นการชั่วคราว เพื่อปรับปรุงระบบการจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง ในพื้นที่สถานีผลิตน้ำแรงสูง(โรงกรองน้ำ) และสถานีสูบน้ำดิบ(แรงต่ำ) ในวันพุธ ที่ 15 พฤศจิกายน 2560 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. – 19.00 น. โดยบริเวณที่น้ำประปาไม่ไหลคือ ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองแพร่ เขตเทศบาลตำบลป่าแมต เขตเทศบาลตำบลทุ่งกวาว เขตเทศบาลตำบลทุ่งโฮ้ง เขตตำบลนาจักร เขตตำบลกาญจนา เขตตำบลเหมืองหม้อ และเขตตำบลเวียงทองการประปาส่วนภูมิภาคสาขาแพร่ ขอให้ผู้ใช้น้ำจัดเตรียมภาชนะเพื่อสำรองน้ำไว้ใช้ในช่วงเวลาดังกล่าว สอบถามเพิ่มเติมทางโทรศัพท์หมายเลข 054-511-185 ต่อ 0 หรือ 102


ข่าวประชาสัมพันธ์ จาก : การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแพร่
สิ้นสุดวันที่ : 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560