ข่าว ประชาสัมพันธ์
บันทึกข้อมูลวันที่ 20 พฤศจิกายน 2560 / 14:35:22     โดย : สวท.แพร่
   เทศบาลตำบลเด่นชัย ขอเชิญชวนประชาชนชาวเด่นชัยร่วมกิจกรรมปั่นจักรยานไปใส่ใจสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2561
เทศบาลตำบลเด่นชัย ขอเชิญชวนประชาชนชาวเด่นชัยร่วมกิจกรรมปั่นจักรยานไปใส่ใจสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2561 เพื่อสร้างเสริมสุขภาพให้แก่เด็ก เยาวชน ประชาชน บุคลากรของหน่วยงานตลอดจนรับฟังปัญหาความต้องการของประชาชน ในระหว่างวันที่ 28 พฤศจิกายน – 27 ธันวาคม 2560 เวลา 16.00 – 18.00 น.


ข่าวประชาสัมพันธ์ จาก : เทศบาลตำบลเด่นชัย จังหวัดแพร่
สิ้นสุดวันที่ : 27 ธันวาคม พ.ศ. 2560