ข่าว รับสมัคร
บันทึกข้อมูลวันที่ 20 พฤศจิกายน 2560 / 14:36:08     โดย : สวท.แพร่
   สำนักปฏิบัติธรรมจังหวัดแพร่แห่งที่ 12 วัดดอนมูล อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบทภิกษุ สามเณร
สำนักปฏิบัติธรรมจังหวัดแพร่แห่งที่ 12 วัดดอนมูล อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบทภิกษุ สามเณร ระหว่างวันที่ 3 – 9 ธันวาคม 2560 จำนวน 7 วัน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและแสดงความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ผู้สนใจสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ และท่านที่ประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพสามารถแจ้งความจำนงได้ที่วัดดอนมูล อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่


ข่าวรับสมัคร จาก : สำนักปฏิบัติธรรมจังหวัดแพร่แห่งที่ 12 วัดดอนมูล อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่
สิ้นสุดวันที่ : 09 ธันวาคม พ.ศ. 2560