ข่าว ประชาสัมพันธ์
บันทึกข้อมูลวันที่ 20 พฤศจิกายน 2560 / 16:25:15     โดย : สวท.แพร่
   วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจร่วมสั่งจองขนมเค้ก โครงการเค้กเพื่อการเรียนรู้ ประจำปี 2561
วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจร่วมสั่งจองขนมเค้ก โครงการเค้กเพื่อการเรียนรู้ ประจำปี 2561 เพื่อส่งเสริมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สนับสนุนนักเรียนนักศึกษาให้มีรายได้ระหว่างเรียน ผู้ที่สนใจสามารถสั่งจองเค้กขายตรงโดยสั่งผ่านใบสั่งจอง หรือสั่งจองผ่านนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ ได้ตั้งแต่วันที่ 15 – 23 ธันวาคม 2561 หรือซื้อผ่านร้านศูนย์ปฏิบัติการวิชาชีพแก้วกาสะลองด้านหน้าวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ หรือซื้อได้จากหน่วยเคลื่อนที่ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ ซึ่งจะทำการขายในวันที่ 22 ธันวาคม 2560 – วันที่ 1 มกราคม 2561 เวลา 08.00 น. – 19.00 น. ณ อาคารศูนย์ปฏิบัติการวิชาชีพแก้วกาสะลอง วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่


ข่าวประชาสัมพันธ์ จาก : วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
สิ้นสุดวันที่ : 01 มกราคม พ.ศ. 2561