ข่าว รับสมัคร
บันทึกข้อมูลวันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 / 09:44:07     โดย : ส.ปชส.ลำพูน
   สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำพูน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบบัญชี
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำพูน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบบัญชีสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำพูน รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบบัญชี จำนวน 1 อัตรา รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 – 8 ธันวาคม 2560 ที่ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำพูน สอบถามเพิ่มเติมโทร. 0-5353-7610 ในวันเวลาราชการ


ข่าวรับสมัคร จาก : สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำพูน
สิ้นสุดวันที่ : 08 ธันวาคม พ.ศ. 2560