ข่าว ประชาสัมพันธ์
บันทึกข้อมูลวันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 / 15:36:22     โดย : สวท.แพร่
   สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตลำปาง จังหวัดลำปาง มีความประสงค์จะให้ทุนการศึกษาแก่บุตรของทหารผ่านศึกนอกประจำการบัตรชั้นที่ 2 บัตรชั้นที่ 3 และบัตรชั้นที่ 4
สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตลำปาง จังหวัดลำปาง มีความประสงค์จะให้ทุนการศึกษาแก่บุตรของทหารผ่านศึกนอกประจำการบัตรชั้นที่ 2 บัตรชั้นที่ 3 และบัตรชั้นที่ 4 เพื่อทำการสอบชิงทุนการศึกษาขององค์การฯประจำปีการศึกษา 2561 ทุนละ 10,000 บาท เพื่อศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า จนจบปริญญาตรีในประเทศ ผู้สนใจสามารถสมัครสอบชิงทุนยื่นเอกสารในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 – 26 มกราคม 2561 ณ สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตลำปาง (ใกล้สถาบันโล่เงิน) ถนนลำปาง-แม่ทะ ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง สอบถามเพิ่มเติมทางโทรศัพท์หมายเลข 054-217-009 ในวันเวลาราชการ สอบในวันที่ 17 มีนาคม 2561 ณ ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 32 ประกาศผลสอบในวันที่ 11 พฤษภาคม 2561


ข่าวประชาสัมพันธ์ จาก : สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตลำปาง จังหวัดลำปาง
สิ้นสุดวันที่ : 26 มกราคม พ.ศ. 2561