ข่าว ประกวดราคา
บันทึกข้อมูลวันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 / 15:47:54     โดย : สวท.แพร่
   ตำรวจภูธรจังหวัดแพร่ มีความประสงค์จะขายทอดตลาด รถจักรยานยนต์(ยี่ห้อไทเกอร์)ที่ชำรุด จำนวน 109 คัน
ตำรวจภูธรจังหวัดแพร่ มีความประสงค์จะขายทอดตลาด รถจักรยานยนต์(ยี่ห้อไทเกอร์)ที่ชำรุด จำนวน 109 คัน กำหนดเสนอราคาด้วยวาจา ในวันที่ 12 ธันวาคม 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมตำรวจภูธรจังหวัดแพร่ ตำบลทุ่งกวาว อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ งานส่งกำลังบำรุง ตำรวจภูธรจังหวัดแพร่ สอบถามโทรศัพท์หมายเลข 054 – 532-295 ในวันและเวลาราชการ


ข่าวประกวดราคา จาก : ตำรวจภูธรจังหวัดแพร่
สิ้นสุดวันที่ : 12 ธันวาคม พ.ศ. 2560