ข่าว ประกวดราคา
บันทึกข้อมูลวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 / 14:31:10     โดย : ส.ปชส.ลำปาง
   สำนักงานสรรพากรพื้นที่ลำปาง มีความประสงค์จะขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาพนะและขนส่ง จำนวน 4 คัน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ลำปาง มีความประสงค์จะขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาพนะและขนส่ง จำนวน 4 คัน โดยวิธีประมูลด้วยวาจา ในวันที่ 26 ธันวาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ บริเวณโรงเรียนบ้านท่าล้อ (เดิม) หมู่ 9 ถนนลำปาง-ห้างฉัตรสายเก่า ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
สนใจติดต่อสอบถาม ได้ที่งานพัสดุ ส่วนบริหารงานทั่วไป สำนักงานสรรพากรพื้นที่ลำปาง อาคารศูนย์ราชการจังหวัดลำปาง ถนนวชิราวุธดำเนิน ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง โทร. 054-265-104 ต่อ 105 ในวันและเวลาราชการ


ข่าวประกวดราคา จาก : สำนักงานสรรพากรพื้นที่ลำปาง
สิ้นสุดวันที่ : 26 ธันวาคม พ.ศ. 2560