ข่าว ประชาสัมพันธ์
บันทึกข้อมูลวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 / 15:11:45     โดย : ส.ปชส.แม่ฮ่องสอน
   ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตรคอมพิวเตอร์กราฟิก
ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน จะดำเนินการจัดอบรมคอมพิวเตอร์หลักสูตร คอมพิวเตอร์กราฟิก ในระหว่างวันที่ 18 – 22 ธันวาคม 2560 เวลา 17.00 – 21.00 น. ฟรีค่าลงทะเบียน เพื่อเป็นประโยชน์ให้กับเจ้าหน้าที่ บุคลากรของหน่วยงาน กลุ่มธุรกิจร้านค้าและบริการ ที่เกี่ยวข้องกับงานออกแบบสื่อ สิ่งพิมพ์ ตลอดจนประชาชน ผู้ว่างงาน นักเรียน / นักศึกษา ได้มีโอกาสเรียนรู้โปรแกรมทางคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการพัฒนาและออกแบบสื่อ สิ่งพิมพ์ สำหรับงานประชาสัมพันธ์ใน องค์กรและสถานประกอบการ อีกทั้งยังเป็นพื้นฐานในการเรียนรู้ที่สูงขึ้นและสามารถสร้างรายได้ให้แก่ตนเองอีกด้วยโดยผู้ที่สนใจสามารถโทรสอบถามได้ที่ หมายเลข 053-613450 ต่อ 105 หรือลงทะเบียนผ่าน ระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์ http:/www.mhsict.org/train ก่อนการอบรมอย่างน้อย 2 วัน


ข่าวประชาสัมพันธ์ จาก : ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน
สิ้นสุดวันที่ : 22 ธันวาคม พ.ศ. 2560