ข่าว ประกวดราคา
บันทึกข้อมูลวันที่ 1 ธันวาคม 2560 / 12:28:27     โดย : สทท.เชียงใหม่
   สหกรณ์การเกษตรพร้าว จำกัด ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างฉาง ขนาด 500 ตัน ตามแบบที่กำหนด
สหกรณ์การเกษตรพร้าว จำกัด ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างฉาง ขนาด 500 ตัน ตามแบบที่กำหนดสอบถามเพิ่มเติมโทร 0 5347 5237


ข่าวประกวดราคา จาก : สหกรณ์การเกษตรพร้าว จำกัด
สิ้นสุดวันที่ : 15 ธันวาคม พ.ศ. 2560