ข่าว ประกวดราคา
บันทึกข้อมูลวันที่ 6 ธันวาคม 2560 / 09:54:33     โดย : สวท.เชียงราย
   จังหวัดเชียงราย ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 2 คัน
จังหวัดเชียงราย ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 2 คัน กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคในวันที่ 8 ธันวาคม 2560 ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น. ผู้สนใจดูรายละเอียดได้ที่ เว๊บไซต์ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามโทรศัพท์ 0-5371-1985 ต่อ 11 ในวันและเวลาราชการ


ข่าวประกวดราคา จาก : จังหวัดเชียงราย
สิ้นสุดวันที่ : 08 ธันวาคม พ.ศ. 2560