ข่าว ประกวดราคา
บันทึกข้อมูลวันที่ 6 ธันวาคม 2560 / 13:57:29     โดย : ส.ปชส.ลำปาง
   กรมสรรพากร (ลป.) มีความประสงค์จะขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาพนะและขนส่ง จำนวน 4 คัน
กรมสรรพากร (ลป.) มีความประสงค์จะขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาพนะและขนส่ง จำนวน 4 คัน กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคในวันที่ 26 ธันวาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ บริเวณโรงเรียนบ้านท่าล้อ (เดิม) หมู่ 9 ถนนลำปาง-ห้างฉัตรสายเก่า ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ผู้สนใจดูรายละเอียดได้ที่ งานพัสดุ ส่วนบริหารงานทั่วไป สำนักงานสรรพากรพื้นที่ลำปาง อาคารศูนย์ราชการจังหวัดลำปาง ถนนวชิราวุธดำเนิน ตำบลพระบาท ออำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง โทร. 054-265104 ต่อ 105 ในวันและเวลาราชการ


ข่าวประกวดราคา จาก : สำนักงานสรรพากรพื้นที่ลำปาง
สิ้นสุดวันที่ : 26 ธันวาคม พ.ศ. 2560