ข่าว ประกวดราคา
บันทึกข้อมูลวันที่ 6 ธันวาคม 2560 / 14:15:48     โดย : ส.ปชส.ลำปาง
   สำนักคณะกรรมการเลือกตั้งประจำจังหวัดลำปาง มีความประสงค์จะจำหน่ายครุภัณฑ์รถยนต์สำนักงาน ยี่ห้อ ISUZU หมายเลขทะเบียน วฐ 7619 กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 คัน
สำนักคณะกรรมการเลือกตั้งประจำจังหวัดลำปาง มีความประสงค์จะจำหน่ายครุภัณฑ์รถยนต์สำนักงาน ยี่ห้อ ISUZU หมายเลขทะเบียน วฐ 7619 กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 คัน กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาในวันที่ 27 ธันวาคม 2560 - 13 ธันวาคม 2560
โดยจะเริ่มลงทะเบียนกับคณะกรรมการขายทอดตลาด ตั้งแต่เวลา 08.30-09.30 น. และจะทำการขายทอดตลาดตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม ชั้น 1 สำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้งประจำจังหวัดลำปาง ศูนย์ราชการจังหวัดลำปาง ถนนวชิราวุธดำเนิน ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง
ผู้สนใจดูรายละเอียดได้ที่ สำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้งประจำจังหวัดลำปาง ศูนย์ราชการจังหวัดลำปาง ถนนวชิราวุธดำเนิน ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง หรือสอบถามโทรศัพท์ 054-820090 ในวันและเวลาราชการ


ข่าวประกวดราคา จาก : สำนักคณะกรรมการเลือกตั้งประจำจังหวัดลำปาง
สิ้นสุดวันที่ : 13 ธันวาคม พ.ศ. 2560