ข่าว ประกวดราคา
บันทึกข้อมูลวันที่ 6 ธันวาคม 2560 / 15:10:15     โดย : สวท.แพร่
   การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเด่นชัย อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ มีความประสงค์จะขายทอดตลาดสินทรัพย์ถาวรที่ใช้งานไม่ได้ จำนวน 4 รายการ
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเด่นชัย อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ มีความประสงค์จะขายทอดตลาดสินทรัพย์ถาวรที่ใช้งานไม่ได้ จำนวน 4 รายการ ผู้ที่สนใจสามารถขอดูสภาพพัสดุสิ่งของ ติดต่อได้ที่งานอำนวยการ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเด่นชัย ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 13 ธันวาคม 2560 ในเวลาราชการและจะทำการประมูลด้วยวาจาในวันที่ 14 ธันวาคม 2560 เวลา 09.30 น. ณ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเด่นชัย อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 054-613-379


ข่าวประกวดราคา จาก : การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเด่นชัย อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่
สิ้นสุดวันที่ : 14 ธันวาคม พ.ศ. 2560