ข่าว ประกวดราคา
บันทึกข้อมูลวันที่ 6 ธันวาคม 2560 / 15:11:28     โดย : สทท.เชียงใหม่
   มูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี มีความประสงค์ประกวดราคาจ้างและขายทอดตลาดขยะรีไซเคิล
มูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี มีความประสงค์ประกวดราคาจ้างต่อเติมปรับปรุงโรงอาหาร จำนวน 1 รายการ และขายทอดตลาดขยะรีไซเคิล จำนวน 7 ชนิดสอบถามเพิ่มเติมโทร 0 5311 2271-275 ต่อ 305,306


ข่าวประกวดราคา จาก : มูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
สิ้นสุดวันที่ : 27 ธันวาคม พ.ศ. 2560